Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: ioongpu trong 06:41:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5698Tiêu đề: Sóng ánh sáng trùng vân
Gửi bởi: ioongpu trong 06:41:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trog TN Y-âng về giao thoa a/s, các khe hẹp đc chiếu bởi bức xạ bước sóng λ1=0,6μm và sau đó thay bức xạ  λ1 bằng bức xạ có bước sóng λ2. Trên màn quan sát ng ta thấy tại vị trí vân tối thứ 5 của bức xạ λ1 trùng với vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ λ2, λ2 có giá trị là
  A. 0,57μm            B. 0,6μm              C.0,67μm               D.0,54μm


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng trùng vân
Gửi bởi: hoacomay trong 07:06:03 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011

 :)Trog TN Y-âng về giao thoa a/s, các khe hẹp đc chiếu bởi bức xạ bước sóng λ1=0,6μm và sau đó thay bức xạ  λ1 bằng bức xạ có bước sóng λ2. Trên màn quan sát ng ta thấy tại vị trí vân tối thứ 5 của bức xạ λ1 trùng với vị trí vân sáng bậc 5 của bức xạ λ2, λ2 có giá trị là
  A. 0,57μm            B. 0,6μm              C.0,67μm               D.0,54μm
tại vị trí trùng thì
x1=x2
[tex]\rightarrow (k1+0,5)\lambda 1=k2\lambda 2[/tex]
mà theo giả thiết vân tối thứ 5 của lamda1 trùng với vân sáng bậc 5 của lamda2 nên k1=4 hoặc -5
và k2=5 hoặc -5
thay vào (1) tính được lamda2=[tex]\frac{4,5.0,6}{5}=0,54\mu m[/tex]
 ^-^