Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyen_lam_nguyen81 trong 08:26:02 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5695Tiêu đề: Bài toán mạch Dao Động đáp án đúng lạ so với bình thường.
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 08:26:02 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
 %-)

Lâm Nguyễn trích nguyên văn một câu trong một đề thi thử Đại Học của một trường.  %-)

Câu 46 mã đề thi 999 của trường .....

Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C=10 pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=10 mH. Tụ được tích điện đến hiệu điện thế 12V, sau đó cho tụ phóng điện trong mạch. Lấy [tex]\Pi ^{2}=10[/tex] và gốc thời gian lúc tụ phóng điện. Biểu thức của cường độ dòng điện trong cuộn cảm là.

A.[tex]i=1,2\Pi .10^{-4}cos(10^{6}.\Pi t) (A)[/tex]           
B.[tex]i=1,2\Pi .10^{-8}cos(10^{6}.\Pi t) (A)[/tex]
C.[tex]i=1,2\Pi .10^{-4}cos(10^{6}.\Pi t-\frac{\Pi }{2}) (A)[/tex]
D.[tex]i=1,2\Pi .10^{-8}cos(10^{6}.\Pi t-\frac{\Pi }{2}) (A)[/tex]

Như Lâm Nguyễn đáp án hợp lý là E.[tex]i=1,2\Pi .10^{-4}cos(10^{6}.\Pi t+\frac{\Pi }{2}) (A)[/tex]

Vậy Lâm Nguyễn đã hiểu không đúng điều gì? Mong các thầy cô và các bạn giúp Lâm Nguyễn.Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch Dao Động đáp án đúng lạ so với bình thường.
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:08:44 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Gốc thời gian lúc tụ bắt đầu phóng điện
Biểu thức điện tích của bản ban đầu tích điện dương
[tex]q=Q_{0}cos\omega t[/tex]
Nếu chọn chiều dương của dòng điện là chiều đi từ bản + nói trên qua cuộn dây ta có
[tex]i=- q'= Q_{0}\omega sin\omega t=Q_{0}\omega cos(\omega t - \pi /2)[/tex]
Nếu chọn chiều dương của dòng điện là chiều ngược lại ta có
[tex]i= q'= - Q_{0}\omega sin\omega t=Q_{0}\omega cos(\omega t + \pi /2)[/tex]
Đề bài thiếu chính xác khi chưa quy ước chiều dương của dòng điện
Tiêu đề: Trả lời: Bài toán mạch Dao Động đáp án đúng lạ so với bình thường.
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 02:19:30 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
ngulau211 có ý kiến thế này:
trong biểu thức: u=q/C đối với mạch điện xoay chiều thì q được hiểu là điện tích trên bản mà dòng điện đi đến, u là hiệu điện thế giữa bản đó và bản còn lại. khi đó: i=q'. lúc đó mới có hdt hai đầu tụ hoặc điện tích trên tụ chậm pha hơn dòng điện một góc pi/2 ( và ngược lại)
ví dụ: ta có hai bản của tụ là A và B. dòng điện đi vào bản A. vậy: uAB=qA/C; khi đó: i=qA'

như vậy để làm được bài trên, ta phải quy ước điện tích trên bản tụ, chiều dòng điện trong mạch
gọi điện tích trên bản A của tụ, biến thiên có phương trình:
qA=Qo.cos(omega.t + fi)
khi t=0, điện tích trên bản A cực đại và bằng Qo. suy ra: fi =0. suya ra:
qA=Qo.cos(omega.t)
khi t=0, bản A phóng điện, nghĩa là dòng điện đi ra khỏi bản A
nên ta có: i=-qA'
i=Qo.omega.sin((omega.t) =Qo.omega.cos(omega.t-pi/2)