Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 11:18:31 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5693



Tiêu đề: BAI NAY LAM EM THUC QUA KHUYA MA CHUA RA
Gửi bởi: lmthong19 trong 11:18:31 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu 10. Cho S1S2=3cm, với S1, S2 là hai nguồn u=5cos(200pi.t) . Trên đoạn S1S2 có 29 gợn sóng cực đại giao thoa mà khoảng cách giữa 2 gợn ngoài cùng là 2,8cm. Tính khoảng cách từ trung điểm I của S1S2 tới điểm gần nhất của trung trực S1S2 dao động cùng pha với I:
   A. 0,5    B. 0,8    C. 1,2    D. 1.4
dap an B


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY LAM EM THUC QUA KHUYA MA CHUA RA
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:46:50 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
[tex]\frac{28\lambda}{2} = 28mm\Rightarrow \lambda = 2mm[/tex]
[tex]S_{1}I = S_{2}I = 15mm\Rightarrow[/tex] I dđ đối pha với 2 nguồn
[tex]S_{1}M = (2k+1)\frac{\lambda}{2}= 2k + 1 > 15\Rightarrow k_{min}=8\Rightarrow S_{1}M = 17mm[/tex]

Vậy: [tex]MI = \sqrt{17^{2} - 15^{2}} = 8mm[/tex]