Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 10:03:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5692Tiêu đề: lại điện 3 pha mọi ng` ạ :(
Gửi bởi: vanhuy trong 10:03:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, có suất điện động cực đại là Eo, khi suất điện động tức thời ở cuộn 1 triệt tiêu thì suất điện động tức thời ở cuộn 2 và 3 là?


Tiêu đề: Trả lời: lại điện 3 pha mọi ng` ạ :(
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:26:54 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, có suất điện động cực đại là Eo, khi suất điện động tức thời ở cuộn 1 triệt tiêu thì suất điện động tức thời ở cuộn 2 và 3 là?

3 suất điện động lệch fa nhau từng đôi 1 [tex]\frac{2\pi }{3}[/tex]
bạn vẽ vòng tron lượng giác
e1=0=> e2=[tex]\frac{-E_{o}\sqrt{3}}{2}[/tex] e3=[tex]\frac{E_{o}\sqrt{3}}{2}[/tex]