Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vanhuy trong 06:59:32 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5689Tiêu đề: (HELP) Giúp em 1 câu điện nhé :(!!!
Gửi bởi: vanhuy trong 06:59:32 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn cảm thuần có L thay đổi. Đặt vào 2 đầu điện áp xoay chiều biết UAB = 100 căn 3.
Điều chỉnh L để ULmax, thì UC = 200. Giá trị UL bằng ...

em Cảm ơn ạ!


Tiêu đề: Trả lời: (HELP) Giúp em 1 câu điện nhé :(!!!
Gửi bởi: haduc79 trong 07:40:49 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Bạn vẽ giản đồ véc tơ: trong đó vec to U nằm ở góc phần tư thứ nhất, véc tơ U(RC) nằm ở góc phần tư thứ tư, hai véc tơ này vuông góc nhận véc tơ U(L) là cạnh huyền. Sau đó áp dụng hệ thức luong trong tam giac vuông: U(binh phuong) = U[L](U[L] - U[C]). Thay số vào UL = 300V


Tiêu đề: Trả lời: (HELP) Giúp em 1 câu điện nhé :(!!!
Gửi bởi: vanhuy trong 07:51:32 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Bạn vẽ giản đồ véc tơ: trong đó vec to U nằm ở góc phần tư thứ nhất, véc tơ U(RC) nằm ở góc phần tư thứ tư, hai véc tơ này vuông góc nhận véc tơ U(L) là cạnh huyền. Sau đó áp dụng hệ thức luong trong tam giac vuông: U(binh phuong) = U[L](U[L] - U[C]). Thay số vào UL = 300V

EM thực sự không hiểu cách làm của anh lắm, anh có thể nói kỹ hơn không ạ.


Tiêu đề: Trả lời: (HELP) Giúp em 1 câu điện nhé :(!!!
Gửi bởi: doituikhovai trong 08:26:16 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Ulmax => URC vuong goc voi U => UR^2=Zc(Ul-Uc)
ban thay vao ct Ul= U.(can UR^2+Uc^2) / UR
=> ct cuoi la Ul^2.Uc - Ul.Uc^2 - U^2.Uc = 0
Minh cung tinh ra Ul=300


Tiêu đề: Trả lời: (HELP) Giúp em 1 câu điện nhé :(!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:10:53 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
thêm 1 cách nưa cho bạn
[tex]UL _{max}^{2}= U_{AB}^{2}+ U_{RC}^{2}[/tex]
[tex]UL _{max}^{2}= U_{AB}^{2}+ Uc. UL_{max}[/tex]
giải pt bậc 2 =>UL mac