Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 06:40:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5688Tiêu đề: HAI BAI KHO QUA
Gửi bởi: lmthong19 trong 06:40:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu 25: Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30Hz, 50Hz. Dây thuộc loại một đầu cố định hay hai đầu cố định. Tính tần số nhỏ nhất dể có sóng dừng.
   A. Một đầu cố định fmin=30Hz,    B. Một đầu cố định  fmin=10Hz, 
   C. Hai đầu cố định  fmin=30Hz,     D. Hai đầu cố định  fmin=10Hz, 


Câu 7: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2 kV và công suất 200 k W. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480 kWh. Hiệu suất của quá trình truyền tải điện là       
 A. H = 95 %         B. H = 80 %      C. H = 90 %      D. H = 85 %


Tiêu đề: Trả lời: HAI BAI KHO QUA
Gửi bởi: bulcady trong 06:54:03 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Cau 25: Nếu 2 đầu dây cố định : Tần số do nguôn phát ra : f=n V/2L  với n =1,2,3....
 Nếu 1 đầu tụ do 1 đầu cố định: Tần số do nguôn phát ra: f=m V/4L với n =1,3,5...
Cứ thế ma` so sánh nhe' ra đáp án B thì fải xem lai cho mình ^-^
Câu  7: Đáp án C thì phải:)


Tiêu đề: Trả lời: HAI BAI KHO QUA
Gửi bởi: lmthong19 trong 07:06:07 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
ban chi minh nhe dung roi do


Tiêu đề: Trả lời: HAI BAI KHO QUA
Gửi bởi: hanhtrang11 trong 07:17:45 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
25. *GS 2 đầu cố định : l = k [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=k[tex]\frac{v}{2f}[/tex]
    f1=k[tex]\frac{v}{2f}[/tex]=30  (1)
    f2=(k+1)[tex]\frac{v}{2f}[/tex]=50   (2)
Lập tỉ số (1) và (2)[tex]\Rightarrow[/tex] k = 1,5 : loại
       * Dây có 1 đầu cố định và 1 đầu tự do :   
     f1= (K + 1/2) [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=(k+1/2)[tex]\frac{v}{2f}[/tex]=30      (3)
     f2= (k +1+1/2) [tex]\frac{\lambda }{2}[/tex]=((K+3/2)[tex]\frac{v}2f{}[/tex]=50  (4)
Lập tỉ số (3) và (4) [tex]\Rightarrow[/tex] k=1   
fmin khi k =0 [tex]\Rightarrow[/tex] fmin = [tex]\frac{1}{2}[/tex][tex]\frac{v}{2l}[/tex] (5)
Lập tỉ số (5) và (3) [tex]\Rightarrow[/tex] fmin = 10 Hz [tex]\rightarrow[/tex]chọn B

 
Tiêu đề: Trả lời: HAI BAI KHO QUA
Gửi bởi: hongminh18 trong 07:28:55 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
câu 7 :Cs hao phí [tex]\Delta[/tex]P = [tex]\frac{A}{t}[/tex]=[tex]\frac{480}{24}[/tex]=20 kw
Hs tải điện H = 1-[tex]\frac{\Delta P}{P}[/tex]= 1-[tex]\frac{20}{200}[/tex]=0.9
Chọn C