Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: flywithm3 trong 02:57:54 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5685Tiêu đề: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 02:57:54 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu1 : sóng âm trong Đề thi thử Phan Bội Châu 2010 :

Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10 W.Cho rằng, cứ truyền đi trên khoảng cách 1m thì năng lượng âm giảm 5% so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm.Biết Io = [tex]10^{-12} W/m^2[/tex] .Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6m là :
A.89 dB            B. 98dB              C.107dB                 D. 102 dBTiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: milocuame trong 04:47:30 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Ở khoảng cách 6m, công suất giảm 6.5% = 30%
suy ra công suất của nguồn âm tại đây bằng 70%công suất ban đầu
P' = 70%P = 7W
I = P'/(4pid^2)
L = 10lg(I/Io) = 102dB
Đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 08:19:07 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Cảm ơn bạn nhé.
Sao mình cũng làm thế mà không ra được nhỉ???
Ùi, mình bấm log thành ln.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 08:42:12 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu 2 : Chuyên Lê QUý Đôn Quảng trị 2011
Điều nào sau đây đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường :
A. Tốc độ biến thiên của từ trường lớn thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn.
B. Từ trường biến thiên luôn làm xuất hiện điện trường biến thiên.
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên đều.
D. Điện trường biến thiên đều sinh ra từ trường không đổi

--- Giải thích câu sai hộ mình với nhé.
Câu 3 : ChuyêN Lý Tự Trọng-Cần Thơ.
Khi cân bằng, độ giãn của lò xo treo thẳng đứng là 4 cm.Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phuơng thẳng đứng với biên độ 4cm.Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10[/tex], trong một chu kỳ, thời gian lò xo bị giãn là :
A. 1/5 s                    B. 4/15 s                 c. 1/15s                     D. 2/15s

Câu 4 :
Một khung dây dẫn phẳng có diện tích [tex]S = 600 cm^{2}[/tex]có 200 vòng dây quay đều  trong từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn [tex]B=4,5.10^{-2}T[/tex].Dòng điện sinh ra có tần số 50Hz.Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng hướng đường sức từ.Biểu thức suất điện động e sinh ra có dạng :
A. [tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
B. [tex]e= 54cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
C.[tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t) (V)[/tex]
D.[tex]e= 120cos (100\pi t) (V)[/tex]
 

Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: doituikhovai trong 08:59:08 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu 3 : ChuyêN Lý Tự Trọng-Cần Thơ.
Khi cân bằng, độ giãn của lò xo treo thẳng đứng là 4 cm.Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phuơng thẳng đứng với biên độ 4cm.Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10[/tex], trong một chu kỳ, thời gian lò xo bị giãn là :
A. 1/5 s                    B. 4/15 s                 c. 1/15s                     D. 2/15s


[/quote]
 khoang thoi gian lx gian la tu -denta l -> A theo gian do => goc phi=pi => t = pi/w =0,2


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: hoacomay trong 09:04:33 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Câu 3 : ChuyêN Lý Tự Trọng-Cần Thơ.
Khi cân bằng, độ giãn của lò xo treo thẳng đứng là 4 cm.Kích thích cho vật dao động điều hoà theo phuơng thẳng đứng với biên độ 4cm.Lấy [tex]g=\pi ^{2}=10[/tex], trong một chu kỳ, thời gian lò xo bị giãn là :
A. 1/5 s                    B. 4/15 s                 c. 1/15s                     D. 2/15s


Tớ giải thế này:
Vì độ giãn lò xo= biên độ giao động tức [tex]\Delta[/tex]l=A=4cm
nên thời gian lò xo giãn trong một chu kỳ bằng T=[tex]\frac{2.\pi }{\omega }[/tex]
với [tex]\omega[/tex]=[tex]\sqrt{\frac{g}{\Delta l}} = \sqrt{\frac{10}{4.^{10^2}}} = 5\pi[/tex]
suy ra [tex]T=\frac{2.\pi }{5.\pi }= \frac{2}{5}s[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 09:10:25 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Mình làm như hoacomay vì nhận thấy lò xo không bị nén trong quá trình dao động. Nó luôn giãn.
Nhưng làm thế không có đáp án ?
Mình sai ở đâu ???


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: hoacomay trong 09:19:42 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
 :)Một khung dây dẫn phẳng có diện tích [tex]S = 600 cm^{2}[/tex]có 200 vòng dây quay đều  trong từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn [tex]B=4,5.10^{-2}T[/tex].Dòng điện sinh ra có tần số 50Hz.Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng hướng đường sức từ.Biểu thức suất điện động e sinh ra có dạng :
A. [tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
B. [tex]e= 54cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
C.[tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t) (V)[/tex]
D.[tex]e= 120cos (100\pi t) (V)[/tex]

ta tính được Eo=NBS[tex]\omega[/tex]=54[tex]\pi[/tex]
gốc thời gian lúc pháp tuyến cùng hướng với đường sức từ nên [tex]\varphi[/tex]=0
nên e=54[tex]\pi[/tex]cos(100[tex]\pi[/tex] -[tex]\frac{\pi }{2}[/tex]) VTiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 07:02:21 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Câu này mình cũng làm được như bạn.
Không thấy đáp án nào đúng, đành tích câu B.
Khi so đáp án thì lại là Đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:59:04 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Một khung dây dẫn phẳng có diện tích [tex]S = 600 cm^{2}[/tex]có 200 vòng dây quay đều  trong từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung và có độ lớn [tex]B=4,5.10^{-2}T[/tex].Dòng điện sinh ra có tần số 50Hz.Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng hướng đường sức từ.Biểu thức suất điện động e sinh ra có dạng :
A. [tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
B. [tex]e= 54cos (100\pi t -\pi/2) (V)[/tex]
C.[tex]e= 120\sqrt{2}cos (100\pi t) (V)[/tex]
D.[tex]e= 120cos (100\pi t) (V)[/tex]
[tex]\phi=NBScos(100.\pi.t)[/tex]
[tex]e=-\frac{d\phi}{dt}=NBS\omega.sin(100\pi.t)=NBS\omega.cos(100\pi.t-\frac{\pi}{2})[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:41:22 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Câu này mình cũng làm được như bạn.
Không thấy đáp án nào đúng, đành tích câu B.
Khi so đáp án thì lại là Đáp án A


54[tex]\pi[/tex][tex]\approx[/tex] [tex]120\sqrt{2}[/tex]
cẩn thận với mấy câu như ri nhé
hic, tiết lắm !!!! :)Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 08:58:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Cảm ơn bạn rất nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 11:29:03 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Ai biết giúp mình câu 2 với.
Câu 4 :Tại hai điểm A,B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình : [tex]u_1=u_2= a cos40\pi t (cm)[/tex], tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex] 30 cm/s[/tex]. Xét đoạn thẳng[tex] CD = 4cm[/tex] trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD tới AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là :
A. 3,3 cm                         B. 6cm                  C. 8,9 cm                    D. 9,7 cm

(Đề thi thử ĐH VInh lần 4 )


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:47:26 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Ai biết giúp mình câu 2 với.
Câu 4 :Tại hai điểm A,B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình : [tex]u_1=u_2= a cos40\pi t (cm)[/tex], tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex] 30 cm/s[/tex]. Xét đoạn thẳng[tex] CD = 4cm[/tex] trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD tới AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là :
A. 3,3 cm                         B. 6cm                  C. 8,9 cm                    D. 9,7 cm

(Đề thi thử ĐH VInh lần 4 )
NX: Trên đoạn CD có 3 đường dao động cực đại ==> CD có 3 cực đại, tại C và D là cực đại bậc 1
Xét tại (C) gọi d2 khoảng cách từ C đến B, và d1 là khoảng cách từ C đến A, O là TĐiểm AB
Ta có : [tex]d2-d1=\lambda=1,5(cm)[/tex] (1)
Hạ CH vuông góc AB ==> CH=x, HO=HA=2cm,BO=6cm.
Dùng pitago: ==> [tex]d2=sqrt{x^2+6^2}; d1=\sqrt{x^2+2^2}[/tex]
thế vào 1 giải nghiệm tìm x.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 03:00:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Ai biết giúp mình câu 2 với.
Câu 4 :Tại hai điểm A,B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình : [tex]u_1=u_2= a cos40\pi t (cm)[/tex], tốc độ truyền sóng trên mặt nước là [tex] 30 cm/s[/tex]. Xét đoạn thẳng[tex] CD = 4cm[/tex] trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD tới AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại là :
A. 3,3 cm                         B. 6cm                  C. 8,9 cm                    D. 9,7 cm

(Đề thi thử ĐH VInh lần 4 )
NX: Trên đoạn CD có 3 đường dao động cực đại ==> CD có 3 cực đại, tại C và D là cực đại bậc 1
Xét tại (C) gọi d2 khoảng cách từ C đến B, và d1 là khoảng cách từ C đến A, O là TĐiểm AB
Ta có : [tex]d2-d1=\lambda=1,5(cm)[/tex] (1)
Hạ CH vuông góc AB ==> CH=x, HO=HA=2cm,BO=6cm.
Dùng pitago: ==> [tex]d2=sqrt{x^2+6^2}; d1=\sqrt{x^2+2^2}[/tex]
thế vào 1 giải nghiệm tìm x.

[/quote]
Mình cũng cùng cach giải với bạn, bạn xem lại chổ này Khoảng cách lớn nhất
vậy tại C,D là cực đại bậc 2 chứ !!!
đáp an A thì phải !!!

[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 04:40:41 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Tại C,D phải là cực đại bậc 1 và -1 , trung trực CD là cực đại bậc 0 . Tính tất cả là 3 cực đại.

Cách suy nghĩ và cách làm của mình y như trieubeo. Được 7,89 cm.
Tuy nhiên, đáp án cho là D.9.7 cm


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 04:45:26 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Câu 5 : ĐHV lần 4 :
Hai chất điểm dao động điều hoà với chu kỳ T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi}{3}[/tex]với biên độ lần lượt là A và 2A, trên 2 trục toạ độ song song cùng chiều, gốc toạ độ nằm trên đường vuông góc chung .Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 lần chúng ngang nhau là :
A. T/2                    B. T                        C. T/3                     D.  T/4


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:11:38 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Tại C,D phải là cực đại bậc 1 và -1 , trung trực CD là cực đại bậc 0 . Tính tất cả là 3 cực đại.

Cách suy nghĩ và cách làm của mình y như trieubeo. Được 7,89 cm.
Tuy nhiên, đáp án cho là D.9.7 cm


Đúng rồi flywithm3, trieubeo hoàn toàn chính xác
vậy bạn giải pt sai rồi  :(
bạn có thể sử dụng chức năng SOLVE của máy tính để thử nghiệm !!!


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:07:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Câu 5 : ĐHV lần 4 :
Hai chất điểm dao động điều hoà với chu kỳ T, lệch pha nhau [tex]\frac{\pi}{3}[/tex]với biên độ lần lượt là A và 2A, trên 2 trục toạ độ song song cùng chiều, gốc toạ độ nằm trên đường vuông góc chung .Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 lần chúng ngang nhau là :
A. T/2                    B. T                        C. T/3                     D.  T/4

[tex]x1=Acos(\frac{2\pi}{T}.t)[/tex]
[tex]x2=2Acos(\frac{2\pi}{T}.t+\frac{\pi}{3})[/tex]
Chúng ngang nhau khi x1=x2 ==> [tex]cos(\frac{2\pi}{T}.t)=2cos(\frac{2\pi}{T}.t+\frac{\pi}{3})=2(cos(\frac{2\pi}{T}.t).cos(60)-sin(\frac{2\pi}{T}.t).sin(60))=cos(\frac{2\pi}{T}.t)-\sqrt{3}.sin(\frac{2\pi}{T}.t)[/tex]
==> [tex]sin(\frac{2\pi}{T}.t)=0[/tex] ==> [tex]\frac{2\pi}{T}.t = k2\pi[/tex] V [tex]\frac{2\pi}{T}.t = \pi + k2\pi[/tex] ==> t_{min}= T/2Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 10:47:14 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Câu 5 :
Hạt cơ bản [tex]\mu[/tex]có thời gian sống trung bình (thời gian riêng) cỡ vài [tex]\mu s[/tex], được sinh ra trong thượng tầng khí quyển có thể bay đến mặt đất trước khi nó bị phân rã là do :
A. Đối với người quan sát trên mặt đất , đồng hồ gắn với hạt [tex]\mu[/tex] chuyển động nhanh hơn đồng hồ gắn với hạt [tex]\mu[/tex] đứng yên.
B. Đối với người quan sát trên mặt đất, hạt [tex]\mu[/tex] chuyển động với vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng.
C. Thời gian sống của hạt [tex]\mu[/tex] trong không khí dài hơn so với trong chân không.
D.  Đối với người quan sát trên mặt đất , thời gian sống của hạt [tex]\mu[/tex] dài hơn nhiều so với thời gian riêng.

Câu 6 :
Vành đai tiểu hành tinh nằm giữa cặp hành tinh nào trong các cặp hành tinh sau :
A. Sao Hoả và Trái Đất                                              B. Sao Hoả và Sao Mộc
C. Sao Mộc và Sao Thổ                                             D. Sao Kim và Trái Đất.

Câu 7 :
Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Coi vận tốc ánh sáng trong chân không là [tex]3.10^{8} m/s[/tex].Tốc độ của hạt là :
A. [tex]2.10^{8} m/s[/tex]                                       B.[tex]2,5.10^{8} m/s[/tex]
C. [tex]2,6.10^{8} m/s[/tex]                                    D.[tex]2,8.10^{8} m/s[/tex]

Nếu phải chọn câu này mình chọn D  [-O<Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 11:04:21 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Câu 2 : Chuyên Lê QUý Đôn Quảng trị 2011
Điều nào sau đây đúng khi nói về mối liên hệ giữa điện trường và từ trường :
A. Tốc độ biến thiên của từ trường lớn thì điện trường sinh ra có tần số càng lớn.
B. Từ trường biến thiên luôn làm xuất hiện điện trường biến thiên.
C. Điện trường biến thiên đều thì từ trường biến thiên đều.
D. Điện trường biến thiên đều sinh ra từ trường không đổi

--- Giải thích câu sai hộ mình với nhé.
Còn câu này ai giải thích hộ mình với.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: flywithm3 trong 11:14:52 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011

Câu 6 :
Vành đai tiểu hành tinh nằm giữa cặp hành tinh nào trong các cặp hành tinh sau :
A. Sao Hoả và Trái Đất                                              B. Sao Hoả và Sao Mộc
C. Sao Mộc và Sao Thổ                                             D. Sao Kim và Trái Đất.


Theo google thì Đáp án B.


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:35:13 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Mình làm như hoacomay vì nhận thấy lò xo không bị nén trong quá trình dao động. Nó luôn giãn.
Nhưng làm thế không có đáp án ?
Mình sai ở đâu ???
Đáp án sai, chứ bạn không sai


Tiêu đề: Trả lời: Mấy câu trong Đề thi thử.........
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:46:19 AM Ngày 29 Tháng Sáu, 2011


Câu 7 :
Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ của nó. Coi vận tốc ánh sáng trong chân không là [tex]3.10^{8} m/s[/tex].Tốc độ của hạt là :
A. [tex]2.10^{8} m/s[/tex]                                       B.[tex]2,5.10^{8} m/s[/tex]
C. [tex]2,6.10^{8} m/s[/tex]                                    D.[tex]2,8.10^{8} m/s[/tex]

Nếu phải chọn câu này mình chọn D  [-O<[tex]W=W_{d}+W_{o}[/tex]
[tex]mc^{2}=2.m_{o}c^{2}[/tex]
[tex]\frac{m_{o}c^{2}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^{2}}}}=2m_{o}c^{2}[/tex]
[tex]\frac{v^{2}}{c^{2}}=1- 0,5^{2}[/tex]
đáp án C !!!