Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: goabc trong 12:38:21 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5683Tiêu đề: giúp mình bài vật lý hạt nhân?
Gửi bởi: goabc trong 12:38:21 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Hạt nhân Po có số khối 210 phóng xạ ampha với chu kỳ bán rã 138 ngày.Số hạt ampha phát ra từ 21gam Po sau thời gian 46 ngày là?
A. 1,24.10^22     B. 4,4.10^22     C. 4,21.10^22     d. 5,2.10^22


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình bài vật lý hạt nhân?
Gửi bởi: flywithm3 trong 03:03:25 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Số hạt [tex]\alpha[/tex] thu được sau 46 ngày cũng chính bằng số hạt nhân Po bị phân rã sau 46 ngày ( vì mỗi phân rã chỉ tạo ra 1 hạt [tex]\alpha[/tex] )
Như vậy ta có :
                           Số hạt [tex]\alpha[/tex] = [tex]\Delta N[/tex] = [tex]N0.(1-e^{-\lambda t})[/tex]
                                                            = [tex]\frac{m}{A}.N_{A}.(1-e^{-\lambda t})[/tex]
( m tính theo gam)