Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: quocnh trong 10:49:23 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5680Tiêu đề: Xin các thầy cô giúp!!!
Gửi bởi: quocnh trong 10:49:23 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
ba điểm O.A.B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng amm dẳng hướng ra không gian, môi trương không hấp thụ âm, Mức cường độ âm  tại A la 100db, ại B là 40db. Tìm mức cường đọ âm tại M là trung điểm của AB
A 46db       B. 34db     c. 70 db     D. 43 db


Tiêu đề: Trả lời: Xin các thầy cô giúp!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:58:20 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
ba điểm O.A.B cùng nằm trên một đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng amm dẳng hướng ra không gian, môi trương không hấp thụ âm, Mức cường độ âm  tại A la 100db, ại B là 40db. Tìm mức cường đọ âm tại M là trung điểm của AB
A 46db       B. 34db     c. 70 db     D. 43 db
hình như là  giống câu trong đề 2010
3 phương trình sau đây để giải:
+ [tex]r_M=\frac{r_A+r_B}{2} (1)[/tex]
+ [tex]L_A - L_B=10lg(\frac{r_B^2}{r_A^2})(2)[/tex] giải cái này tìm mối quan hệ rA và rB ==> thế vào 1 tìm mối quan hệ rM và rA
+ [tex]L_A - L_M=10lg(\frac{r_M^2}{r_A^2})(3)[/tex]