Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuoctrung trong 10:45:57 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5679Tiêu đề: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: phuoctrung trong 10:45:57 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
trong thí nghiệm Young, cho 3 bức xạ lamdda1=0,4micro mét, lamđa2=0,5micro mét, lamđa3=0,6. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là: A.54 B.35   C.55  D.34.
bác nào giải giúp em với. giải xong nhớ thở bằng bình oxi nghe.hehe. cảm ơn các bác trước


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:34:53 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
trong thí nghiệm Young, cho 3 bức xạ lamdda1=0,4micro mét, lamđa2=0,5micro mét, lamđa3=0,6. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là: A.54 B.35   C.55  D.34.
bác nào giải giúp em với. giải xong nhớ thở bằng bình oxi nghe.hehe. cảm ơn các bác trước
-3 Vân trùng: [tex]k1\lambda_1=k2.\lambda_2=k3.\lambda_3[/tex] ==> k1.4=k2.5=k3.6 ==> M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10
- 2 vân (1,2) trùng ==> k1.4=k2.5 ==> k1=5,k2=4
- 2 vân (1,3) trùng ===> k1.4=k3.6 ==> k1=3,k3=2
- 2 vân (2,3) trùng ===> k2.5=k3.6 ==> k2=6,k3=5
Như vậy nếu xét khoảng cách 3 vân trùng (3 vân liên tiếp ta có )
k1=0,2,....30 ==> số vân trùng (3 vân) 3, 4 vân trùng (1,2), 8 vân trùng 1,3 ==> còn 15 vân 1
k2=0,..., 24 ===> số vân trùng (3 vân) 3, 4 vân trùng (1,2), 2 vân trùng 2,3 ==> còn 15 vân 2
k=0,...20 ===>số vân trùng (3 vân) 3, 8 vân trùng (1,3),2 vân trùng 2,3 ===> còn  7 vân 3
vậy tống có : số vân đơn(15+15+7)+số vân trùng(3+4+8+2)=54

(Đúng vậy thở bằng bình Oxy) không biết có tính nhầm không nữa??


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: doituikhovai trong 08:38:51 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10
[/quote]

cai nay la the nao zay , minh ko hieu , ban noi ro dc ko


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:15:56 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10

cai nay la the nao zay , minh ko hieu , ban noi ro dc ko
[/quote]
Đây là cách tìm vị trí vân trùng nhau:
Mình thường áp dụng cho 2 vân, tuy đơn giản hơn nhiều, nhưng nếu là 3 vân thì phải tìm BSCNN từ đó mới tìm được các vị trí trùng nhau.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Đình Tú trong 05:45:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Đáp án là 55 mới đúng,mình nghĩ mình đúng.
-3 Vân trùng:  ==> k1.4=k2.5=k3.6 ==> M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10
- 2 vân (1,2) trùng ==> k1.4=k2.5 ==> k1=5,k2=4
- 2 vân (1,3) trùng ===> k1.4=k3.6 ==> k1=3,k3=2
- 2 vân (2,3) trùng ===> k2.5=k3.6 ==> k2=6,k3=5
Như vậy nếu xét khoảng cách giữa 3 vân trùng ta quan sát thấy(tức là mắt mình nhìn thấy)
k1=0,2,....30 ==>không tính vân k1=0,30(trùng);vân k1=15 ta xet sau. Vậy còn lại là 31-3=28 vân.
k2=0,..., 24 ===>không tính vân k2=0,24;vân k2=12 ta xet sau.  Vậy còn lại là 25-3=22 vân
k=0,...20 ===>không tính vân k3=0,20;vân k3=10 ta xet sau. Vậy còn lại là 21-3=18 vân
xét các vân trùng của 2 bức xạ. 4 vân trùng (1,2);8 vân trùng 1,3 ; 2 vân trùng 2,3.==> ta quan sát thấy 8+4+2=14 vân trùng của 2 bưc xạ. thêm 1 vân trùng của cả 3 bức xạ( k1=15;k2=12;k3=10).
Vậy có tất cả 28+22+18-14+1=55 vân,đáp án đúng.
mình nghĩ bài trên bạn trieubeo chưa tính tới vân trùng ở giũa của cả 3 vân. vẫn đủ oxy để thở, :o :D
mà mình thấy cách giải của trieu có vấn đề.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:26:56 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
theo mình thì đề này chưa chuẩn
chính xác là 57 vân


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:18:44 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
trong thí nghiệm Young, cho 3 bức xạ lamdda1=0,4micro mét, lamđa2=0,5micro mét, lamđa3=0,6. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa trong khoảng giữa 3 vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm, ta quan sát được số vân sáng là: A.54 B.35   C.55  D.34.
bác nào giải giúp em với. giải xong nhớ thở bằng bình oxi nghe.hehe. cảm ơn các bác trước
-3 Vân trùng: [tex]k1\lambda_1=k2.\lambda_2=k3.\lambda_3[/tex] ==> k1.4=k2.5=k3.6 ==> M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10
- 2 vân (1,2) trùng ==> k1.4=k2.5 ==> k1=5,k2=4
- 2 vân (1,3) trùng ===> k1.4=k3.6 ==> k1=3,k3=2
- 2 vân (2,3) trùng ===> k2.5=k3.6 ==> k2=6,k3=5
Như vậy nếu xét khoảng cách 3 vân trùng (3 vân liên tiếp ta có )
k1=0,2,....30 ==> số vân trùng (3 vân) 3, 4 vân trùng (1,2), 8 vân trùng 1,3 ==> còn 16 vân 1
k2=0,..., 24 ===> số vân trùng (3 vân) 3, 4 vân trùng (1,2), 2 vân trùng 2,3 ==> còn 16 vân 2
k=0,...20 ===>số vân trùng (3 vân) 3, 8 vân trùng (1,3),2 vân trùng 2,3 ===> còn  8 vân 3
vậy tống có : số vân đơn(15+15+7)+số vân trùng(3+4+8+2)=54

(Đúng vậy thở bằng bình Oxy) không biết có tính nhầm không nữa??

Do mình lấy k trừ nhưng thực chất là (k+1) trừ. vậy số vân là 57


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Đình Tú trong 11:24:40 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
mình vẫn chỉ nghĩ là có 55 vân thui,đáp án đúng đó.


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: phuoctrung trong 07:59:14 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
cảm ơn các bạn. mình xin có ý kiến như sau:
1) câu này rất chính xác chứ không phải là sai như bạn zitu1801 đã nói.
2) nếu đề thi đại học ra cái này thì thở 2 bình chứ 1 bình là không đủ.
bạn trieubeo quên cộng 1 vân sáng trùng nhau nên đáp án là 55 vân sáng (đình tú)


Tiêu đề: Trả lời: bài toán liên quan đến thí nghiệm Young
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:19:23 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2011
Đáp án là 55 mới đúng,mình nghĩ mình đúng.
-3 Vân trùng:  ==> k1.4=k2.5=k3.6 ==> M=BSCNN(4,5,6)=60 ==> k1=15,k2=12,k3=10
- 2 vân (1,2) trùng ==> k1.4=k2.5 ==> k1=5,k2=4
- 2 vân (1,3) trùng ===> k1.4=k3.6 ==> k1=3,k3=2
- 2 vân (2,3) trùng ===> k2.5=k3.6 ==> k2=6,k3=5
Như vậy nếu xét khoảng cách giữa 3 vân trùng ta quan sát thấy(tức là mắt mình nhìn thấy)
k1=0,2,....30 ==>không tính vân k1=0,30(trùng);vân k1=15 ta xet sau. Vậy còn lại là 31-3=28 vân.
k2=0,..., 24 ===>không tính vân k2=0,24;vân k2=12 ta xet sau.  Vậy còn lại là 25-3=22 vân
k=0,...20 ===>không tính vân k3=0,20;vân k3=10 ta xet sau. Vậy còn lại là 21-3=18 vân
xét các vân trùng của 2 bức xạ. 4 vân trùng (1,2);8 vân trùng 1,3 ; 2 vân trùng 2,3.==> ta quan sát thấy 8+4+2=14 vân trùng của 2 bưc xạ. thêm 1 vân trùng của cả 3 bức xạ( k1=15;k2=12;k3=10).
Vậy có tất cả 28+22+18-14+1=55 vân,đáp án đúng.
mình nghĩ bài trên bạn trieubeo chưa tính tới vân trùng ở giũa của cả 3 vân. vẫn đủ oxy để thở, :o :D
mà mình thấy cách giải của trieu có vấn đề.

Thế 2 vân trùng hai bên của 3 bức xạ sao lại trừ ra bạn ???