Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: doituikhovai trong 09:06:51 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5677Tiêu đề: bonus cau thai binh ne
Gửi bởi: doituikhovai trong 09:06:51 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Vat nho co kl=200g trong 1 con lac lx dddh voi chu ki T va A=4cm . Trong 1 chu ki khoang thoi gian de vat nho co gia toc ko nho hon 500can2 cm/s^2 la T/2 . Tim k
D/a 50N/m


Tiêu đề: Trả lời: bonus cau thai binh ne
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:46:47 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Vat nho co kl=200g trong 1 con lac lx dddh voi chu ki T va A=4cm . Trong 1 chu ki khoang thoi gian de vat nho co gia toc ko nho hon 500can2 cm/s^2 la T/2 . Tim k
D/a 50N/m
Thời gian lò xo dao động có [tex]a>=500\sqrt{2}(cm/s^2)[/tex] là t=T/2
Nhận xét :  gọi vị trí có a=500can(2) là x1 ==> Thời gian lò xo có a >=500can(2) là thời gian đi từ x1 đến A quay về x1, từ -x1 đến -A quay về -x1, do tính đối xứng ==> t(x1-->A)=t/4=T/8 ==> x1= A/(can(2)) ==> [tex]a=\omega^2.x ==> \omega=5\sqrt{10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bonus cau thai binh ne
Gửi bởi: doituikhovai trong 08:42:32 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Vat nho co kl=200g trong 1 con lac lx dddh voi chu ki T va A=4cm . Trong 1 chu ki khoang thoi gian de vat nho co gia toc ko nho hon 500can2 cm/s^2 la T/2 . Tim k
D/a 50N/m
Thời gian lò xo dao động có [tex]a>=500\sqrt{2}(cm/s^2)[/tex] là t=T/2
Nhận xét :  gọi vị trí có a=500can(2) là x1 ==> Thời gian lò xo có a >=500can(2) là thời gian đi từ x1 đến A quay về x1, từ -x1 đến -A quay về -x1, do tính đối xứng ==> t(x1-->A)=t/4=T/8 ==> x1= A/(can(2)) ==> [tex]a=\omega^2.x ==> \omega=5\sqrt{10}[/tex]
%-) %-) %-) %-)
hjx minh ko hieu , aj co the giai ro hon ho minh dc ko , thank  [-O< [-O< [-O<


Tiêu đề: Trả lời: bonus cau thai binh ne
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:11:59 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
hjx minh ko hieu , aj co the giai ro hon ho minh dc ko , thank  [-O< [-O< [-O<
Bạn coi file đính kèm nhé
http://www.mediafire.com/?j8cdt8n8t5h34be (http://www.mediafire.com/?j8cdt8n8t5h34be)


Tiêu đề: Trả lời: bonus cau thai binh ne
Gửi bởi: hoacomay trong 10:53:35 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Dựa vào giản đồ bạn thấy trong một chu kỳ có bốn khoảng a>=500can2 và thời gian vật đi được trong bốn khoảng này bằng nhau. theo giả thuyết "Trong 1 chu ki khỏang thoi gian de vat nho co gia toc ko nho hon 500can2 cm/s^2 la T/2 " nên trong một phần tư chu kì đầu khoảng thời gian gia tốc lớn hơn 500can2 là T/8
dựa vào giản đồ thì trong khoảng thời gian 1T vật quay một góc 360
                                                          T/8vật quay một góc [tex]\Delta \varphi[/tex]
suy ra [tex]\Delta \varphi = ^{45^o}[/tex]
dùng giản đồ tính theo cos cậu tính được [tex]x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]
suy ra [tex]^{\omega ^2}=\frac{500\sqrt{2}}{\frac{4}{\sqrt{2}}}=250=\frac{k}{m}[/tex]

suy ra k=250.200.10^(-3)=50N
 ^-^