Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanhtrang11 trong 09:06:41 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5676Tiêu đề: Giúp em về dđđh
Gửi bởi: hanhtrang11 trong 09:06:41 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Khi cân bằng độ dãn của lò xo treo thẳng đứng là 4 cm. Kích thích cho vật dđđh theo phương đứng với biên độ 4cm. Lấy g = [tex]\pi ^{2}[/tex]. Trong 1 chu kì dđ, thời gian lò xo bị dãn là
A. 1/5 (s)     B. 4/15 (s)     C. 1/15 (s)     D. 2/15 (s)


Em ra 2/5 (s) vậy đúng không ?


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em về dđđh
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:50:29 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Khi cân bằng độ dãn của lò xo treo thẳng đứng là 4 cm. Kích thích cho vật dđđh theo phương đứng với biên độ 4cm. Lấy g = [tex]\pi ^{2}[/tex]. Trong 1 chu kì dđ, thời gian lò xo bị dãn là
A. 1/5 (s)     B. 4/15 (s)     C. 1/15 (s)     D. 2/15 (s)


Em ra 2/5 (s) vậy đúng không ?

[tex]\Delta L=A [/tex] ==> Lò xo không nén ==> t=T=2/5(s)