Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 09:27:55 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5673Tiêu đề: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:27:55 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yong khi dùng ánh sáng [tex]\lambda_1=600nm[/tex] thì trên màn người ta đếm được 12 vân sáng, nếu dùng ánh sáng [tex]\lambda_2=400nm[/tex] thì số vân quan sát trên đoạn đó là
A. 10                                 B.20                           C. 24                               D.18

(Mọi người xem có đáp án không)


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:01:55 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Có thể sửa lại như sau
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yong khi dùng ánh sáng [tex]\lambda_1=600nm[/tex] thì trên một khoảng MN của màn người ta đếm được 12 vân sáng kể cả 2 vân sáng tại M, N. Nếu dùng ánh sáng [tex]\lambda_2=440nm[/tex] thì số vân quan sát trên đoạn MN là
A. 12                                 B.14                           C. 16                               D.18

ĐA: C


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:47:30 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
%-)
Lâm Nguyễn thấy không có đáp án.
Và điều quan trọng là đề như thế này thì quả là đánh đố thật sự.
Có bao giờ quan sát trường giao thoa mà thấy số vân sáng chẵn không nhỉ?
Trường giao thoa mình quan sát thấy phải có vân sáng trung tâm và đối xứng phải là lẻ chứ nhỉ?
Nguyên xi đề của Thầy Bùi Gia Nội, tôi cũng thấy lạ, nếu hiểu theo bạn dieu thì cũng chẳng có đáp án, rõ chán.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 11:43:59 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Hiểu như bạn dieu thì có đáp án chứ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:47:21 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
chắc ý thầy nội là xét 1 bên vân trung tâm đây,
đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:23:00 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
chắc ý thầy nội là xét 1 bên vân trung tâm đây,
đáp án D.
Nếu 1 bên mình giải coi có đúng không nhé:
[tex]11.\lambda_1=k.\lambda_2[/tex] ==> k=16,5
vậy có 17 vân chứ, vân biên trên vân tối.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:41:02 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
chắc ý thầy nội là xét 1 bên vân trung tâm đây,
đáp án D.
Nếu 1 bên mình giải coi có đúng không nhé:
[tex]11.\lambda_1=k.\lambda_2[/tex] ==> k=16,5
vậy có 17 vân chứ, vân biên trên vân tối.


[tex]12\lambda _{1}=k.\lambda _{2}[/tex]
18 chứ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:34:51 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
[tex]12\lambda _{1}=k.\lambda _{2}[/tex]
18 chứ
12 vân liên tiếp chỉ có 11 khoảng i thôi chứ.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Chu Van Bien trong 11:07:49 PM Ngày 19 Tháng Mười Hai, 2011
Tốt nhất các thầy cứ rèn luyện cho các cháu các câu khó. Bởi vì câu dễ là hệ quả của câu khó mà!
Tôi khâm phục nhiều thầy trên TVVL có cách giải hay và độc đáo. Trắc nghiệm quan trọng nhất là RA ĐÒN NHANH VÀ CHÍNH XÁC!


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người xem câu ánh sáng này có vấn đề?
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:59:18 AM Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Yong khi dùng ánh sáng [tex]\lambda_1=600nm[/tex] thì trên màn người ta đếm được 12 vân sáng, nếu dùng ánh sáng [tex]\lambda_2=440nm[/tex] thì số vân quan sát trên đoạn đó là
A. 12                                 B.14                           C. 16                               D.18

(Mọi người xem có đáp án không)

Tại M ta có : [tex]x_{M} = k\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]

Tại N : [tex]x_{N} = ( k + 11 )\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]

Vị trí vân sáng của bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex] nằm trên đoạn MN phải thỏa :

[tex]x_{M} = k\frac{\lambda _{1}D}{a}\leq x = n \frac{\lambda _{2}D}{a} \leq x_{N} = ( k + 11 )\frac{\lambda _{1}D}{a}[/tex]

Hay : [tex]\frac{15.k}{11} \leq n \leq \frac{15.k}{11} + 15[/tex]

Ta xét hai trường hợp :
+ Nếu [tex]\frac{15.k}{11}[/tex] là một số nguyên ta có đáp án số vân cần tìm là 16
+ Nếu [tex]\frac{15.k}{11}[/tex] không là một số nguyên ta có đáp án số vân cần tìm là 14