Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vinh_kid1412 trong 06:17:49 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5670Tiêu đề: giup mình bài này
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 06:17:49 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
        Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là
A.Pcan3/2  B. P/can2  C 3P/4   D.  P/2

bài này em nghĩ hoài không ra đáp án


Tiêu đề: Trả lời: giup mình bài này
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:28:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
       Một máy phát điện ba pha mắc hình sao chạy ổn định cấp điện cho tải là 3 điện trở không đổi giống hệt nhau mắc hình sao không có dây trung hòa thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là P. Khi một trong số ba dây pha bị đứt thì công suất tiêu thụ điện của hệ thống là
A.Pcan3/2  B. P/can2  C 3P/4   D.  P/2

bài này em nghĩ hoài không ra đáp án

Giải nhanh cho em
Công suất tiêu thụ của hệ lúc đầu :
[tex]P=3RI^{2}=3\frac{U^{2}}{R}[/tex]
Khi một trong số ba dây pha bị đứt vẽ hình ta có {R nt R} và chịu một điện áp là Ud. Điện trở tương đương của hệ
[tex]R_{td}=2R[/tex]
Công suất của hệ lúc này
[tex]P'=R_{td}I'^{2}=\frac{(U\sqrt{3})^{2}}{2R}=\frac{1}{2}P[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: giup mình bài này
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 06:52:53 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
thêm  bài nữa:

Câu 2: Điện áp u=200cos wt; r=10 ; R=40; C=10^-3/6pi F; điện trở nhúng vào 500g nước. Biết sau 7' thì nhiệt độ của nước tăng thêm 32 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước C= 4,3 J/g.độ, f=50Hz và hiệu suất truyền nhiệt là 80%. Cảm kháng của cuộn dây là: 
A.140 B.146,6 C.159,9 D.134,2
 

nhờ thầy giúp em đáp án em tính hoài mà không ra


Tiêu đề: Trả lời: giup mình bài này
Gửi bởi: milocuame trong 11:54:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
thêm  bài nữa:

Câu 2: Điện áp u=200cos wt; r=10 ; R=40; C=10^-3/6pi F; điện trở nhúng vào 500g nước. Biết sau 7' thì nhiệt độ của nước tăng thêm 32 độ C. Cho nhiệt dung riêng của nước C= 4,3 J/g.độ, f=50Hz và hiệu suất truyền nhiệt là 80%. Cảm kháng của cuộn dây là: 
A.140 B.146,6 C.159,9 D.134,2
 

nhờ thầy giúp em đáp án em tính hoài mà không ra
Qthu = 80%Qtoả
Cm.denta t = 0,8Ibp.R.t
Tính được I, tính được Z = U/I
Mình tính được ZL = 82,89ôm