Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: minhtuan_265 trong 08:20:33 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5665Tiêu đề: bai tap dao dong co kho!!!
Gửi bởi: minhtuan_265 trong 08:20:33 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
1. Mot con lac lo xo dao dong tren mat phang ngang(m=400g, k=25N/m). Bo qua moi ma sat va luc can. tu vi tri can bang, nguoi ta keo vat nang doc theo truc lo xo mot doan 8cm roi tha nhe. khi vat cach vi tri can bang doan 4cm thi nguoi ta giu chat diem giua cua lo xo. bien do dao dong moi cua vat la
A.2
B.4
C.5,3
D.6,5
THANKS!!


Tiêu đề: Trả lời: bai tap dao dong co kho!!!
Gửi bởi: anhhao_catvan trong 08:34:43 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
theo mình là tại vt có li đọ 4, thế nang đàn hồi còn 0.02j, như vậy cố điịnh điểm chính giữa sẽ làm mất đi 1 nửa thế năng đàn hồi, và k tăng lên 2 lần, bảo toàn năng lượng với năng lượng tông cộng là động năng vật còn và thế năng còn lại=0.06+0.01=0.07--->0.07=1/2.(2k).A^2  ----->A=0.053


Tiêu đề: Trả lời: bai tap dao dong co kho!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:05:19 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
1. Mot con lac lo xo dao dong tren mat phang ngang(m=400g, k=25N/m). Bo qua moi ma sat va luc can. tu vi tri can bang, nguoi ta keo vat nang doc theo truc lo xo mot doan 8cm roi tha nhe. khi vat cach vi tri can bang doan 4cm thi nguoi ta giu chat diem giua cua lo xo. bien do dao dong moi cua vat la
A.2
B.4
C.5,3
D.6,5
THANKS!!
ĐLBTCN từ 8 đến 4
Wd+12kx^2=1/2kA^2 ==> Wd=1/2k(A^2-x^2)
Khi giữa điểm giữa lò xo ==> l0(chiều dài tự nhiên) giảm 2 ==> k' tăng 2 lần, và vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2cm ==> vật cách vị trí cân bằng mới x'=2cm
ĐLBTCN(lúc sau) từ 2 đến A' ==> Wd=1/2k'(A'^2-x'^2)
==> A'^2=(A^2-x^2)+2.x'^2=2.A'^2 ==> A'=5,29


Tiêu đề: Trả lời: bai tap dao dong co kho!!!
Gửi bởi: milocuame trong 12:59:55 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
Tại x = 4cm, động năng của vật là Wd = k(A^2 - x^2)/2, suy ra V
Lúc này giữ chặt điểm chính giữa của lò xo ta được CLLX mới, CLLX này có
+ VTCB vẫn là O ?
+ độ cứng k' = 2k vì chiều dài tự nhiên giảm 2
+ Coi như con lắc lò xo mới được kích thích dao động bằng cách kéo vật tới li độ 4cm và truyền cho vật vận tốc v
Dùng công thức A' = căn(x^2 + v^2/(ômêga)^2), với (ômêga)2 = 2k/m
Đáp số A' = 6,3cm. Không có đáp án nào đúng cả.
Đây là cách lập luận của mình, các bạn xem mình sai chỗ nào?