Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: tuancvp trong 08:15:33 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5650Tiêu đề: Giúp 3 bài trong TH Tuổi Trẻ
Gửi bởi: tuancvp trong 08:15:33 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bài 1: Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số : y=
  • ^3 -3
  • +2 kẻ từ điểm A(0;2)   [ ] là dấu giá trị tuyệt đối
bài 2: Cho số phức z thỏa mãn : z + [tex]\frac{1}{z}[/tex] =1  .Tính giá trị của biểu thức:
            S=[tex]z^{2011}[/tex] + [tex]\frac{1}{z^{2011}}[/tex]
  bài này từ giả thiết tìm ra 2 nghiệm nhung chẳng lẽ lại có 2 đáp số và hình như kết quả cuối cùng không triệt tiêu hết i
bài 3:  Trong không gian Oxyz cho các điểm A(1;0;0) ,B(0;2;0) ,C(0;0;3).Viết phương trình mặt cầu nội tiếp tứ diện OABC