Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 04:43:03 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5647Tiêu đề: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 04:43:03 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Tại mặt nc nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với pt lần lượt là[tex]u_{1}=a_{1}sin(40\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex], [tex]u_{2}=a_{2}sin(40\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]
A, B cách nhau 18 cm. vận tốc truyền sóng trên mặt nc là 120 cm/s. gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nc sao cho ABCD là hình vuông. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: doituikhovai trong 04:46:28 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bạn ơi câu này hình như cực tiểu trên CD chứ nhỉ nếu trên AB thì làm như bt thui  :D


Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:59:45 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Tại mặt nc nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với pt lần lượt là[tex]u_{1}=a_{1}sin(40\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex], [tex]u_{2}=a_{2}sin(40\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]
A, B cách nhau 18 cm. vận tốc truyền sóng trên mặt nc là 120 cm/s. gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nc sao cho ABCD là hình vuông. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB
Xét 1 điểm M trên AB
[tex]u_{1M}=a1sin(40\pi.t+\frac{\pi}{6}-\frac{2\pi.d1}{\lambda})[/tex]
[tex]u_{2M}=a2sin(40\pi.t+\frac{\pi}{2}-\frac{2\pi.d2}{\lambda})[/tex]
Độ lệch pha : [tex]\Delta \varphi=\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi(d1-d2)}{\lambda}[/tex]
Cực tiểu khi [tex]\Delta \varphi=(2k+1)\pi[/tex] ==>[tex] d1-d2=(k+\frac{1}{3})\lambda[/tex]
d1-d2 chạy từ -AB đến AB
==> [tex]-18<(k+\frac{1}{3})\lambda<18[/tex]
đếm k nguyên ra số cực tiểu


Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:37:14 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
huhu,  sory mọi người, mình đánh nhầm đề...coi lại giúp mìnhTại mặt nc nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với pt lần lượt là [tex]u_{1}=a_{1}sin(40\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex] ;  [tex]u_{2}=a_{2}sin(40\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]. Hai điểm A, B cách nhau 18 cm. vận tốc truyền sóng trên mặt nc là 120 cm/s. gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nc sao cho ABCD là hình vuông. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD.

Thank mọi người !!!


Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: anhtu93 trong 11:57:59 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
day la nguon j vay? k cug fa, k vuog cug~ k ngc fa! la. that


Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:42:44 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2011
day la nguon j vay? k cug fa, k vuog cug~ k ngc fa! la. that
cùng pha, ngược pha, vuông pha chỉ là 3 TH riêng của độ lệch pha không đổi giữa 2 nguồn


Tiêu đề: Trả lời: coi bài này giúp mình !!!
Gửi bởi: doituikhovai trong 04:08:20 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2011
huhu,  sory mọi người, mình đánh nhầm đề...coi lại giúp mìnhTại mặt nc nằm ngang có 2 nguồn kết hợp A và B dao động theo phương thẳng đứng với pt lần lượt là [tex]u_{1}=a_{1}sin(40\pi t+\frac{\pi }{6})[/tex] ;  [tex]u_{2}=a_{2}sin(40\pi t+\frac{\pi }{2})[/tex]. Hai điểm A, B cách nhau 18 cm. vận tốc truyền sóng trên mặt nc là 120 cm/s. gọi C,D là 2 điểm thuộc mặt nc sao cho ABCD là hình vuông. số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên CD.

Thank mọi người !!!

cau nay ban ve hinh roi danh gia thoi
goi M thuoc CD => BM-AM=(k+0,5)lamda + (pi/2-pi/6)/2pi
M chay trong doan CD
=> BC-AC <(=) BM-AM <(=) BD-AD
<=> 18 -18can2 <(=) (k+0,5)lamda + 1/6 <(=) 18can2-18
=> k co 2 gia tri la k=0 va k=-1