Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phisatthu trong 06:30:13 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5634Tiêu đề: sóng
Gửi bởi: phisatthu trong 06:30:13 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
một dây đàn hồi AB 60cm đầu B cố định và đâu A gắng vào một âm thoa đang dao động khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng vói 3 bụng sóng một điểm M cách đầu A 5cm sóng có biên độ 1cm thi noi rung mạnh nhất có biên độ bao nhiêu (dáp án làcăn 2 mong mọi người giải giúp
 


Tiêu đề: Trả lời: sóng
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:46:16 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
một dây đàn hồi AB 60cm đầu B cố định và đâu A gắng vào một âm thoa đang dao động khi âm thoa rung trên dây có sóng dừng vói 3 bụng sóng một điểm M cách đầu A 5cm sóng có biên độ 1cm thi noi rung mạnh nhất có biên độ bao nhiêu (dáp án làcăn 2 mong mọi người giải giúp
 
Bạn dùng công thức tính biên độ của sóng dừng
[tex]\lambda=2.l/3=40cm[/tex]
[tex]2.A.sin(\frac{2\pi.d}{\lambda})=1[/tex] ==> 2A=can(2)


Tiêu đề: Trả lời: sóng
Gửi bởi: nguyen van dat trong 06:52:16 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bạn dùng công thức tính biên độ tại M: AM = Ab.sin (2pi.x/lamda). Trong đó Ab là biên độ tại bụng sóng, x là khoảng cách từ M tới bụng sóng.
Theo đề: lamda = 40cm, x = 5cm
Vậy 1 = Ab.sin(2pi.5/40) = Ab.sin pi/8
Suy ra Ab = căn 2 cm