Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: milocuame trong 08:39:23 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5629Tiêu đề: dòng điện xoay chiều lạ
Gửi bởi: milocuame trong 08:39:23 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Cho mạch RLC nối tiếp
tại thời điểm t1: uR = 15V, uL = -40căn3, uC = -10căn3
tại thời điểm t2: uR = 0, uL= 20V, uC = -60V
Tính điện áp cực đại hai đầu mạch


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều lạ
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 08:44:09 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
bạn dùng công thức độc lập giữa uL với uR; và uC với uR là ra


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều lạ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:07 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Cho mạch RLC nối tiếp
tại thời điểm t1: uR = 15V, uL = -40căn3, uC = -10căn3
tại thời điểm t2: uR = 0, uL= 20V, uC = -60V
Tính điện áp cực đại hai đầu mạch
Xét td t2 : [tex]\frac{u_L^2}{U_{oL}^2}+\frac{u_R^2}{U_{oR}^2}=1[/tex] ==> [tex]U_{oL}=20V[/tex], tuong tự [tex]U_{oC}=60[/tex]
Xét td t1: [tex]\frac{u_L^2}{U_{oL}^2}+\frac{u_R^2}{U_{oR}^2}=1[/tex] ==> [tex]U_{oR}=15,67(V)[/tex]
==> [tex]U=\sqrt{(U0_L-U0_C)^2+U0_R^2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: dòng điện xoay chiều lạ
Gửi bởi: milocuame trong 11:46:06 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
cảm ơn bạn nhiều nhá