Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 05:51:07 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5626Tiêu đề: đọc cái đề choáng quá
Gửi bởi: mystery0510 trong 05:51:07 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
1 con lắc đồng hồ chạy đúng ở mặt đất được đặt trong 1 khinh khí cầu bay thẳng đứng từ mặt đất lên.Trong 0,5 phút đầu tiên nó bay nhanh dần đều với a=0,2m/s^2, sau đó chuyển động đều trong 0,5 phút rồi chuyển động chậm dần đều với a=3m/s^2 cho đến khi dừng lại.Sau khi đứng yên 2 phút khinh khí cầu lại bay xuống nhanh dần đều a=4m/s^2 được nửa đoạn đường rồi chậm dần đều cho đến khi dừng lại ở đúng mặt đất.
Hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu kể từ lúc khí cầu bắt đầu chuyển động cho đến khi nó rơi đến mặt đất.g=10m/s^2 và coi g ko đổi theo độ cao và chiều dài con lắc ko thay đổi theo nhiệt độ.


Tiêu đề: Trả lời: đọc cái đề choáng quá
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:17:58 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
1 con lắc đồng hồ chạy đúng ở mặt đất được đặt trong 1 khinh khí cầu bay thẳng đứng từ mặt đất lên.Trong 0,5 phút đầu tiên nó bay nhanh dần đều với a=0,2m/s^2, sau đó chuyển động đều trong 0,5 phút rồi chuyển động chậm dần đều với a=3m/s^2 cho đến khi dừng lại.Sau khi đứng yên 2 phút khinh khí cầu lại bay xuống nhanh dần đều a=4m/s^2 được nửa đoạn đường rồi chậm dần đều cho đến khi dừng lại ở đúng mặt đất.
Hỏi đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu kể từ lúc khí cầu bắt đầu chuyển động cho đến khi nó rơi đến mặt đất.g=10m/s^2 và coi g ko đổi theo độ cao và chiều dài con lắc ko thay đổi theo nhiệt độ.
GIAI ĐOẠN LÊN
Xét 0,5 phút đầu :
+ T'=T\sqrt{g}{g+0,2}=0,98T ==> \frac{T'-T}{T}x0,5x60=-0,6 ==> Đồng hồ chạy chậm 0,6
+ Vận tốc cuối 0,5 phút đầu : v1=a.t =0,2.0,5.60=6m/s
+ Quãng đường đi : S1=90m
Xét 0,5 phút sau :
+ T'=T chạy đúng như vậy đồng hồ vẫn cham 0,6
+ Vận tốc cuối 0,5 phút kế : v2=v1 =6m/s
+ Quãng đường đi : S2=V2.t=180m
Xét giai đoạn CD CDD :
+ thời gian đi giai đoạn cuối : t=(0-V2)/a3=2s
+ Quãng đường đi S3=6m
+ T'=T\sqrt{g}{g-3}=1,195T ==> \frac{T'-T}{T}x2=0,39 ==> Đồng hồ chạy nhanh 0,39
vậy kết thúc giai đoạn lên đồng hồ đang chậm : 0,6 - 0,39=0,21, tổng quãng đường S=90+180+6=276m
GIAI ĐOẠN XUỐNG
+ thời gian đi 1/2 đoạn đường t=can(2S/a)=can(69)=8,3s
+ vận tốc cuối GD: V3=a.t=3.8,3=24,9m/s
+ T'=T\sqrt{g}{g+4}=0,85T ==> \frac{T'-T}{T}x8.3=-1,28 ==> Đồng hồ chạy cham 1,28
==> Kết thúc 1/2 đoạn duong này thì đồng hồ chạy cham 1,49
Giai đoạn chạm đất
+ gia tốc giai đoạn này : a=v^2-v0^2/2S=-2,24
+ thời gian đi : t=v0/a=24,9/2,24=11,11s
+ T'=T\sqrt{g}{g+2,24}=0,9T ==> \frac{T-T'}{T}x2,24=0,2124 ==> Đồng hồ chạy chamy chậm 0,224
==> Kết thúc gian đoạn này đồng hồ chạm 1,714 cũng chính là sự sai lệch cuối cùng
Các bạn thử lại nhé


Tiêu đề: Trả lời: đọc cái đề choáng quá
Gửi bởi: Phucthang trong 12:28:32 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Bài này chắc chả thi đại học đâu nhỉ????