Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mu7beckham trong 12:17:12 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5615Tiêu đề: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: mu7beckham trong 12:17:12 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Bài 1:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nới có g=10.có độ cứng k=50N/m. Khi vật dao động thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại của lò xo lần lượt là 4N và 2N. Vận tốc cực đại cảu vật là (cm/s):

A.[tex]30\sqrt{5}[/tex]    B.[tex]40\sqrt{5}[/tex]    C.[tex]50\sqrt{5}[/tex]   D.[tex]60\sqrt{5}[/tex]

Bài 2:

Đặt điện áp xoay chiều có U=60V vào 2 đầu R,L,C nối tiếp  thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạc là [tex]i1=Iocos(100\Pi t+\frac{\Pi }{4})[/tex]. Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là [tex]i1=Iocos(100\Pi t-\frac{\Pi }{12})[/tex]. Diện áp 2 đầu đoạn mạch là:

A.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t-\frac{\Pi }{12})[/tex]
B.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t-\frac{\Pi }{6})[/tex]
C.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t+\frac{\Pi }{12})[/tex]
D.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t+\frac{\Pi }{6})[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:41:24 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
1.   50(A + deltaL) = 4
      50(A - deltaL)  = 2

Giải ra A = 6(cm) và deltaL = 2(cm) => vmax = A.w = 6.căn(10/0,02) = 60căn5 => chọn D

2. Vì Io1 = Io2 nên Z1 = Z2 => ZL - Zc = -ZL => phi1 = -phi2 (vì tan của chúng trái dấu)

   phi(u) - phi(i1) = phi(i2) - phi(u)  => phi(u) = [phi(i1) + phi(i2)]/2 = + Pi/12  => chọn C


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:47:05 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Bài 2:
Đặt điện áp xoay chiều có U=60V vào 2 đầu R,L,C nối tiếp  thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạc là [tex]i1=Iocos(100\Pi t+\frac{\Pi }{4})[/tex]. Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là [tex]i1=Iocos(100\Pi t-\frac{\Pi }{12})[/tex]. Diện áp 2 đầu đoạn mạch là:

A.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t-\frac{\Pi }{12})[/tex]
B.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t-\frac{\Pi }{6})[/tex]
C.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t+\frac{\Pi }{12})[/tex]
D.[tex]u=60\sqrt{2}cos(100\Pi t+\frac{\Pi }{6})[/tex]
NX: 2 TH đều cùng I,U ==> ZLR=ZLRC ==> ZC=2ZL ==> mà [tex]\Delta \varphi_{1,2}=\frac{\pi}{3}[/tex] ==> Xét TH2 góc hợp bở u và i là [tex]\frac{\pi}{6}[/tex] ==> [tex]\varphi_u - \varphi_i = \frac{\pi}{6}[/tex] ==> [tex]\varphi_u = \frac{\pi}{12}[/tex]
==> Đáp án (C)


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: mu7beckham trong 02:06:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
1.   50(A + deltaL) = 4
      50(A - deltaL)  = 2

Giải ra A = 6(cm) và deltaL = 2(cm) => vmax = A.w = 6.căn(10/0,02) = 60căn5 => chọn D

2. Vì Io1 = Io2 nên Z1 = Z2 => ZL - Zc = -ZL => phi1 = -phi2 (vì tan của chúng trái dấu)

   phi(u) - phi(i1) = phi(i2) - phi(u)  => phi(u) = [phi(i1) + phi(i2)]/2 = + Pi/12  => chọn C

Ở bài 1 thì lực kéo cực đại và lực nén cực đại có phải lực đàn hồi cực đại và cự tiểu không ạ?


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 04:48:10 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Lực đh cực đại là đúng rồi, nhưng trường hợp này có giai đoạn lò xo bị nén (do đề bài) nên deltaL (khi cb) < A. Như vậy nếu tính lực đàn hồi cực tiểu (độ lớn) phải ra 0


Tiêu đề: Trả lời: [Help] Giúp mình 2 bài với!!! Thanks
Gửi bởi: mu7beckham trong 06:51:29 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Các thầy giúp e mấy bài này nữa ạ.e cảm ơn ạ :D

Bài 1:
    Cho dđ xoay chiều có biểu thức i=2sin(100pit) chạy qua 1 dây dẫn. Trong 5ms kể từ t=0, số e chuyển qua 1 tiết diện thẳng của dây dẫn là:
 A.3,98.10^16     B.1,19.10^17      C.7,96.10^16         D.1,59.10^17

Bài 2:
   Mắc 1 tải thuần trở  3 pha, đối xứng tam giác vào 3 dây pha của mạng điện xoay chiều 3 pha, toàng tải thiêu thụ công suất 600W. Nếu đứt 1 dây pha thì toàn tải tiêu thụ công suất:
  A.200W       B.400W      C.300W    D500W

Bài 3:
   Một con lắc lò xo có độ cứng k=10 N/m, khối lượng vật nặng m=100g, dao động trên mp nằm ngang đc thả nhẹ từ vị trí lò xo dãn 5cm. Hệ số ma sát trượt giữa con lắc và mặt bàn bằng 0,1. Thời gian chuyển động thẳng của vật m từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không bị biến dạng là:
  A.0,177s      B.0,157s      C.0,174s      D.0,182s

Bài 4:
   Lò xo thứ nhất có độ cứng k1, lò xo thứ 2 có độ cứng k2 hàn nối tiếp với nhau, có khối lượng không đáng kể, k1=2k2. Một đầu cố định, đầu kia gắn vật m tạo thành con lắc lò xo dao động trên mặt phẳng ngang có li độ x= 6cos(2pit - 2pi/3) cm. Tại thời điểm t=2, độ biến dạng của lò xo thứ nhất và thứ 2 tương ứng là:
  A. 2cm và 4cm     B. 2cm và 1cm     C.3cm và 3cm      D. 1cm và 2cm