Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoacomay trong 09:26:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5613Tiêu đề: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: hoacomay trong 09:26:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu mạch điện có hai phần tử R,C mắc nối tiếp với R=Zc=100[tex]\Omega[/tex] một nguồn điện tổng hợp có biểu thức [tex]u=[100\sqrt{2}(Cos100\pi t+\frac{\pi }{4})+100] V[/tex].Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở?

Cảm ơn thầy cô và các bạn  ^-^ ^-^
Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: nhat93 trong 10:02:21 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
bạn tính công suất từng phần 1 gồm công suất dòng hiệu dụng và công suất dòng không đổi rồi cộng lại


Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: hoacomay trong 10:18:59 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
hi cậu có thể giải thích rõ hơn không?  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:19:57 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
U=căn [ (100)^2 +100^2]=100can2
Z=Rcan2=100can2
=>I=U/z=1
=>P=I^2.R=100W


Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:33:55 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
U=căn [ (100)^2 +100^2]=100can2
Z=Rcan2=100can2
=>I=U/z=1
=>P=I^2.R=100W

Bạn mystery0510  có thể diễn đạt chi tiết cách giải kô???


Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:25:47 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
câu này tớ chỉ biết khi cho U=uo1.cos(wt)+uo2
thì U=căn(uo1^2/2+uo2^2) thế thui
vì có anh bày như thế va bảo cứ nhớ thế thôi chứ ko cần chứng minh(ko biết có đúng ko)
mình thấy mọi người thường phân tích U xoay chiều và U không đổi sau đó cộng lại(nhưng thường ko có kết quả)
cái này áp dụng được cả I và U


Tiêu đề: Trả lời: HELP! Mọi người ơi giúp tớ câu này với .
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 01:22:32 AM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Đặt vào hai đầu mạch điện có hai phần tử R,C mắc nối tiếp với R=Zc=100[tex]\Omega[/tex] một nguồn điện tổng hợp có biểu thức [tex]u=[100\sqrt{2}(Cos100\pi t+\frac{\pi }{4})+100] V[/tex].Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở?

Cảm ơn thầy cô và các bạn  ^-^ ^-^

Bài toán này trước đây có bạn đã hỏi trên diễn đàn và thầy Đậu Quang Dương đã trả lời rồi.
Nay Lâm Nguyễn xin trả lời bạn như sau.
[tex]u=[100\sqrt{2}(Cos100\pi t+\frac{\pi }{4})+100] V[/tex]
Điện áp trên gồm điện áp xoay chiều và điện áp không đổi ( của dòng một chiều).
Nhưng dòng một chiều không đi qua tụ ( kiến thức lớp 11).
Vậy với bài này mạch RC hoặc bài mạch RLC thì khi tính toán ta coi như bài toán đặt vào điện áp xoay chiều bình thường thôi nhé. ( Bỏ hẳn điện áp không đổi.)