Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 07:10:26 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5611Tiêu đề: mọi người giúp mình câu này !!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:10:26 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Mạch điện XC R, L,C ghép nối tiếp trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi dc, cuộn dây thuần cảm. đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp XC có biểu thức u= 200cos(100pi.t)(V) kô đổi. Khi C=C1=10^-4/pi Fvà khi C=C2= 10^-4/5pi F thì cừơng độ dòng điện tức thời tương ứng i1, i2 đều lệch fa với u 1 góc pi/3. R và L bằng???


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình câu này !!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:25:07 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Mạch điện XC R, L,C ghép nối tiếp trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi dc, cuộn dây thuần cảm. đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp XC có biểu thức u= 200cos(100pi.t)(V) kô đổi. Khi C=C1=10^-4/pi Fvà khi C=C2= 10^-4/5pi F thì cừơng độ dòng điện tức thời tương ứng i1, i2 đều lệch fa với u 1 góc pi/3. R và L bằng???
[tex]Z_{C1}=100\Omega ; Z_{C2}=500\Omega[/tex]
Có hai trường hợp :
+ [tex]\varphi _{1}=\varphi _{2}\Rightarrow tg\varphi _{1}=tg\varphi _{2}\Rightarrow Z_{C1}=Z_{C2}[/tex]
Vô lí loại
+ [tex]\varphi _{1}=-\varphi _{2}\Rightarrow tg\varphi _{1}=-tg\varphi _{2}\Rightarrow Z_{L}=\frac{Z_{C1}+Z_{C2}}{2}=300\Omega[/tex]
Do [tex]Z_{L}> Z_{C1}\Rightarrow \varphi _{1}>0[/tex]
Vậy [tex]\varphi _{1}=\frac{\pi }{3}[/tex]
[tex]\Rightarrow tg\varphi _{1}=\frac{Z_{L}-Z_{C1}}{R}=\sqrt{3}\Rightarrow R=\frac{Z_{L}-Z_{C1}}{\sqrt{3}}=\frac{200}{\sqrt{3}}\Omega[/tex]Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp mình câu này !!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:20 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Mạch điện XC R, L,C ghép nối tiếp trong đó tụ điện có điện dung C thay đổi dc, cuộn dây thuần cảm. đặt vào hai đầu đoạn mạch 1 điện áp XC có biểu thức u= 200cos(100pi.t)(V) kô đổi. Khi C=C1=10^-4/pi Fvà khi C=C2= 10^-4/5pi F thì cừơng độ dòng điện tức thời tương ứng i1, i2 đều lệch fa với u 1 góc pi/3. R và L bằng???
- U,ZL,R không đổi, chỉ có C thay đổi ==> C2 nhỏ hơn C1 ==> Zc1 < Zc2 ==> i2 chậm pha hơn U, còn i1 nhanh pha hơn U
==> [tex]cos(\frac{\pi}{3})=\frac{R}{\sqrt{(ZL-ZC1)^2+R^2}}=\frac{R}{\sqrt{(ZC2-ZL)^2+R^2}}[/tex] ==> ZL=ZC1+ZC2/2 ==> L
- thế vào PT trên tìm R