Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 04:38:53 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5609Tiêu đề: 2 câu này nữa
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:38:53 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
chọn câu sai
A;điện từ trường lan truyền được trong chân không
B;điện từ trường tương đương với 1 dong điện goi là dong điện dich
C;điện từ trường là 1 dạng vật chất
D;điện trường và từ trường là 2 mặt thể hiện khác nhau của điện từ trường
câu 2
giao thoa Iaang với nguồn S phát ra lamda1=0,4um ';lamda2=0,48um ; lamda3=0,72m .giữa 2 vân sang liên tieps có màu trùng với màu của vân trung tâm có 35 vân của lamda1.tính sô vân của lamda 2 và lamda3 nằm giữa 2 vân snag nói trên
giúp mình 2 câu này phân vân quá


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:20:47 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
chọn câu sai
A;điện từ trường lan truyền được trong chân không
B;điện từ trường tương đương với 1 dong điện goi là dong điện dich
C;điện từ trường là 1 dạng vật chất
D;điện trường và từ trường là 2 mặt thể hiện khác nhau của điện từ trường
Câu B
Trích dẫn
câu 2
giao thoa Iaang với nguồn S phát ra lamda1=0,4um ';lamda2=0,48um ; lamda3=0,72m .giữa 2 vân sang liên tieps có màu trùng với màu của vân trung tâm có 35 vân của lamda1.tính sô vân của lamda 2 và lamda3 nằm giữa 2 vân snag nói trên
giúp mình 2 câu này phân vân quá
Điều kiện vân trùng : [tex]k1.\lambda_1=k2.\lambda_2=k3.\lambda_3[/tex]
Tìm bộ số chung NN của 40,48,72 ta được BSCNN=720
==> Vị trí vân trùng gần nhất thõa mãn k1=18, k2=15, k3=10
Vậy nếu xét 2 vân trùng nhau liên tiếp sẽ có 17 vân màu 1, 15 vân màu 2 , 9 vân màu 3
Thấy đề nói có 35 vân màu 1 là sao ta?
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:24:57 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
chọn câu sai
A;điện từ trường lan truyền được trong chân không
B;điện từ trường tương đương với 1 dong điện goi là dong điện dich
C;điện từ trường là 1 dạng vật chất
D;điện trường và từ trường là 2 mặt thể hiện khác nhau của điện từ trường
Câu B
Trích dẫn
câu 2
giao thoa Iaang với nguồn S phát ra lamda1=0,4um ';lamda2=0,48um ; lamda3=0,72m .giữa 2 vân sang liên tieps có màu trùng với màu của vân trung tâm có 35 vân của lamda1.tính sô vân của lamda 2 và lamda3 nằm giữa 2 vân snag nói trên
giúp mình 2 câu này phân vân quá
Điều kiện vân trùng : [tex]k1.\lambda_1=k2.\lambda_2=k3.\lambda_3[/tex]
Tìm bộ số chung NN của 40,48,72 ta được BSCNN=720
==> Vị trí vân trùng gần nhất thõa mãn k1=18, k2=15, k3=10
Vậy nếu xét 2 vân trùng nhau liên tiếp sẽ có 17 vân màu 1, 15 vân màu 2 , 9 vân màu 3
Thấy đề nói có 35 vân màu 1 là sao ta?
[/quote]
35 vân sáng của lamda1.sory em ghi thiếu


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:33:40 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
đáp số câu 2 là 19 vân sáng lamda3 và 29 vân sáng lamda2<--chỉ dùm em cách làm sao mà xđ được???


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:39:40 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
đáp số câu 2 là 19 vân sáng lamda3 và 29 vân sáng lamda2<--chỉ dùm em cách làm sao mà xđ được???
Tôi đang thắc mắc lambda có bước sóng càng lớn thì số vân càng ít nếu xét trong cùng 1 vùng giao thoa vậy mà đáp án là số vân lambda 3 là nhiều nhất, chắc đề nó không nói 2 vân giống vân TT liên tiếp đâu


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:50:28 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

câu 2
giao thoa Iaang với nguồn S phát ra lamda1=0,4um ';lamda2=0,48um ; lamda3=0,72m .giữa 2 vân sang liên tieps có màu trùng với màu của vân trung tâm có 35 vân của lamda1.tính sô vân của lamda 2 và lamda3 nằm giữa 2 vân snag nói trên
giúp mình 2 câu này phân vân quá


đề này yêu cầu tính số vân của các bức xạ giữa hai vân trùng
có 35 vân của lamda1=> vân thứ 36 của lamda1 là vân trùng của ba bức xạ
=> số vân lamda2=[tex]\frac{36. \lambda _{1}}{\lambda _{2}}=30[/tex]
số vân lamda2=[tex]\frac{36. \lambda _{1}}{\lambda _{3}}=20[/tex]
=> có 29 vân lamda2, 19 vân lamda1
bạn xem lại đáp án nhéTiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: flywithm3 trong 10:56:17 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
trieuhaminh cho mình hỏi :
+1 : Với câu 1 , bạn chọn câu B sai.Thực sự mình không hiểu
                                           . Dòng điện dịch
                                           . Dòng điện dịch giữa hai bản tụ do đâu mà có.
+2 : Với câu 2 : Đề cho "giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 35 vân sáng của lamda 1" , ở đây, mình hiểu là :
                                           . Ứng với 2 vân trùng của cả 3 màu là k và k+36 của lamda1
hay là                   
                                           . 35 vân sáng của lamđa 1 này, đã trừ đi số vân trùng của lamđa 1 với lamđa2 hoặc lamđa3 (phức tạp)

Lần đầu không biết xưng hô thế nào...


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:10:13 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
trieuhaminh cho mình hỏi :

+2 : Với câu 2 : Đề cho "giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 35 vân sáng của lamda 1" , ở đây, mình hiểu là :
                                           . Ứng với 2 vân trùng của cả 3 màu là k và k+36 của lamda1
hay là                   
                                           . 35 vân sáng của lamđa 1 này, đã trừ đi số vân trùng của lamđa 1 với lamđa2 hoặc lamđa3 (phức tạp)

Lần đầu không biết xưng hô thế nào...

35 vân lamda1 có cả vân trùng trong đó đấy bạn !!!


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu này nữa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:37:03 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
trieuhaminh cho mình hỏi :
+1 : Với câu 1 , bạn chọn câu B sai.Thực sự mình không hiểu
                                           . Dòng điện dịch
                                           . Dòng điện dịch giữa hai bản tụ do đâu mà có.
+2 : Với câu 2 : Đề cho "giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có 35 vân sáng của lamda 1" , ở đây, mình hiểu là :
                                           . Ứng với 2 vân trùng của cả 3 màu là k và k+36 của lamda1
hay là                   
                                           . 35 vân sáng của lamđa 1 này, đã trừ đi số vân trùng của lamđa 1 với lamđa2 hoặc lamđa3 (phức tạp)
Lần đầu không biết xưng hô thế nào...
- Trong tụ điện do vecto E trong tụ thay đổi nên sinh ra B , B là vòng tròn vuông góc E, nó rất giống B do dây điện thẳng gây ra( vì B do dòng điện thẳng gây ra cũng vuông góc dòng điện) do vậy người ta mới đưa ra khái niệm dòng điện dịch (tưởng tượng) sinh ra từ trường trong điện từ trường
- Nội dung bài 2 nói rõ 2 vân trùng giống vân TT liên tiếp, mà ta có thể CM được giữa 2 vân đó có 17 vân màu lambda 1 (chưa kể nó trùng lambda2 hay lambda3)