Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pitter_papter trong 03:32:34 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5608Tiêu đề: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 03:32:34 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
moi nguoi giup minh may bai nay nhe. Cám ơn !
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất 43W. Biết hiệu suất  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơ
2,1 vật nhỏ có khối lượng m=200g treo vào sợi dây AB ko dãn & treo vào 1 lò xo. Chọn gốc toạ độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống , vật m dao động với pt x=Acos(ômêga*t-pi/2) (cm;s).
Biết dây AB chỉ chịu lực kéo tối đa la 3N, lấy g=10m/s.
Để dây AB luôn căng mà ko đứt , biên độ dao động A phải thoả mãn:
A. 5cm<= A <= 10cm             B.A <= 10cm
C. 0<= A <= 10cm                 D. A<= 15cm

Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:50:12 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
moi nguoi giup minh may bai nay nhe. Cám ơn !
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất 43W. Biết hiệu suất  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơ
Trích dẫn
H=1-\frac{R.I^2}{U.I.cos(\varphi)}=1-\frac{32.I}{220\sqrt{2}.0,9}
Trích dẫn
2,1 vật nhỏ có khối lượng m=200g treo vào sợi dây AB ko dãn & treo vào 1 lò xo. Chọn gốc toạ độ ở VTCB, chiều dương hướng xuống , vật m dao động với pt x=Acos(ômêga*t-pi/2) (cm;s).
Biết dây AB chỉ chịu lực kéo tối đa la 3N, lấy g=10m/s.
Để dây AB luôn căng mà ko đứt , biên độ dao động A phải thoả mãn:
A. 5cm<= A <= 10cm             B.A <= 10cm
C. 0<= A <= 10cm                 D. A<= 15cm
hình như thiếu omega

Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 12:10:13 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
uhm.hihi sr.mình viết thiếu đề
ômêga=10 nhé.làm hộ m`
mí lại là bài thứ nhất bạn viết hơi khó hiểu


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:31:43 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
moi nguoi giup minh may bai nay nhe. Cám ơn !
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất 43W. Biết hiệu suất  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơ
Trích dẫn
[tex]H=1-\frac{R.I^2}{U.I.cos(\varphi)}=1-\frac{32.I}{220\sqrt{2}}=0,9[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 03:02:49 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
 Thầy dauquangduong đang onl đúng không ạ,thầy vào giúp em mấy bài này với đc ko ạ
1, Lúc đầu bắn hạt [tex]\alpha[/tex] với động năng K1 vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] H + 8O17 thì thấy pư toả năng lượng W1. Sau đó dùng hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng K2 (K2>K1) bắn vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư như ban đầu thì pư toả Nlượng W2. So sánh W1 và W2

2,Hạt [tex]\alpha[/tex] có Wđ=3,1 MeV đập vào hạt nhân Al đứng yên gây ra pư
[tex]\alpha[/tex] + Al [tex]\rightarrow[/tex]  P + n. Pư này toả hay thu bao nhiêu năng lượng,biết
m[tex]\alpha[/tex] = 4,0015u
m(P)= 29,97005u
m(Al)= 26,97435u
uc2= 931,5 MeVTiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 05:15:12 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Mình sửa đề lại chút nhé:
moi nguoi giup minh may bai nay nhe. Cám ơn !
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất cơ học 43W. Biết (hiệu suất) hệ số  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơTiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: milocuame trong 08:45:14 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Thầy dauquangduong đang onl đúng không ạ,thầy vào giúp em mấy bài này với đc ko ạ
1, Lúc đầu bắn hạt [tex]\alpha[/tex] với động năng K1 vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] H + 8O17 thì thấy pư toả năng lượng W1. Sau đó dùng hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng K2 (K2>K1) bắn vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư như ban đầu thì pư toả Nlượng W2. So sánh W1 và W2

Năng lượng toả ra từ phản ứng là W = (m1 + m2 - m3 - m4)c^2
Do đó W1 = W2
2,Hạt [tex]\alpha[/tex] có Wđ=3,1 MeV đập vào hạt nhân Al đứng yên gây ra pư
[tex]\alpha[/tex] + Al [tex]\rightarrow[/tex]  P + n. Pư này toả hay thu bao nhiêu năng lượng,biết
m[tex]\alpha[/tex] = 4,0015u
m(P)= 29,97005u
m(Al)= 26,97435u
uc2= 931,5 MeV

Năng lượng toả ra từ phản ứng: W = (m1 + m2 - m3 - m4)c^2


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:57:30 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Mình sửa đề lại chút nhé:
moi nguoi giup minh may bai nay nhe. Cám ơn !
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất cơ học 43W. Biết (hiệu suất) hệ số  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơ
[tex]P=U.I.cos(\varphi)=R.I^2+Pco[/tex]
tìm I


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:08:36 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Thầy dauquangduong đang onl đúng không ạ,thầy vào giúp em mấy bài này với đc ko ạ
1, Lúc đầu bắn hạt [tex]\alpha[/tex] với động năng K1 vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] H + 8O17 thì thấy pư toả năng lượng W1. Sau đó dùng hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng K2 (K2>K1) bắn vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư như ban đầu thì pư toả Nlượng W2. So sánh W1 và W2
Năng lượng tỏa hay thu trong phản ứng hạt nhân phụ thuộc vào độ bền hạt sản phầm và hạt nhân ban đầu, hay độ hụt khối của các hạt nhân. do vậy năng lượng phản ứng hạt nhân là không đổi, sự thay đổi động năng bắn phá hạt nhân chì làm thay đổi vận tốc hạt sản phầm


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Đình Tú trong 03:35:12 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bài dao động cơ thứ 2 minh post lên diễn đàn rồi. bạn tìm ở phía dưới nhé. :-h


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 08:05:57 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Mình sửa đề lại chút nhé:
1, Một động cơ điện xc có Rdây=32ôm, khi mắc vào mạch điện có điện áp u=220[tex]\sqrt{2}[/tex] cos [tex]\Omega[/tex]t thì sản ra công suất cơ học 43W. Biết (hiệu suất) hệ số  công suất của động cơ là 0,9. Tính cường độ hiệu dụng qua động cơ


ok mem =d>
bài này đáp án là 0,25A. t làm như trieuhaminh hình như ko ra đúg đáp ấn hay sao í.bạn thử làm nhé.chả bjt t sai ở đâu


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 08:16:35 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bài dao động cơ thứ 2 minh post lên diễn đàn rồi. bạn tìm ở phía dưới nhé. :-h

tìm thế khác j mò kim đáy "bể"  :-\
biết rồi thì post lại hộ mình được ko?
CÁM ƠN BẠN NHÉ


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 08:33:31 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Thầy dauquangduong đang onl đúng không ạ,thầy vào giúp em mấy bài này với đc ko ạ
1, Lúc đầu bắn hạt [tex]\alpha[/tex] với động năng K1 vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] H + 8O17 thì thấy pư toả năng lượng W1. Sau đó dùng hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng K2 (K2>K1) bắn vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư như ban đầu thì pư toả Nlượng W2. So sánh W1 và W2
Năng lượng tỏa hay thu trong phản ứng hạt nhân phụ thuộc vào độ bền hạt sản phầm và hạt nhân ban đầu, hay độ hụt khối của các hạt nhân. do vậy năng lượng phản ứng hạt nhân là không đổi, sự thay đổi động năng bắn phá hạt nhân chì làm thay đổi vận tốc hạt sản phầm

nghĩa là W1=W2 ah trieuhaminh.bạn trieuhaminh nhiệt tình nhất =d>.quý bạn minh nhất :D.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: Đình Tú trong 08:53:26 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
bạn kéo xuống dưới là thấy bài mính mà.


Tiêu đề: Trả lời: Mọi người giúp mình vơi
Gửi bởi: pitter_papter trong 09:35:06 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Thầy dauquangduong đang onl đúng không ạ,thầy vào giúp em mấy bài này với đc ko ạ
1, Lúc đầu bắn hạt [tex]\alpha[/tex] với động năng K1 vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư [tex]\alpha[/tex] + N [tex]\rightarrow[/tex] H + 8O17 thì thấy pư toả năng lượng W1. Sau đó dùng hạt [tex]\alpha[/tex] có động năng K2 (K2>K1) bắn vào hạt nhân 7N14 đứng yên gây ra pư như ban đầu thì pư toả Nlượng W2. So sánh W1 và W2

Năng lượng toả ra từ phản ứng là W = (m1 + m2 - m3 - m4)c^2
Do đó W1 = W2
2,Hạt [tex]\alpha[/tex] có Wđ=3,1 MeV đập vào hạt nhân Al đứng yên gây ra pư
[tex]\alpha[/tex] + Al [tex]\rightarrow[/tex]  P + n. Pư này toả hay thu bao nhiêu năng lượng,biết
m[tex]\alpha[/tex] = 4,0015u
m(P)= 29,97005u
m(Al)= 26,97435u
uc2= 931,5 MeV

Năng lượng toả ra từ phản ứng: W = (m1 + m2 - m3 - m4)c^2


cái bài 2 í bạn nó chỉ cho klg 3 chất thôi ko cho của nơtron.fải làm theo cách khác.vì với lại nó còn cho độnh năng của proton nữa mà

@Đình Tú: t đã tìm được.cái tit hơi bị đặc biệt đấy ;))