Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cattuong99 trong 02:46:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5606Tiêu đề: Bài tập cực khó về sóng dừng
Gửi bởi: cattuong99 trong 02:46:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Chào các anh chị, em có 2 bài toán này giải mãi không ra, không hiểu vì sao chọn kết quả là A. Các anh chị giúp em giải với nhé:

1. Trên dây căng AB có A, B cố định và đang có sóng dừng. Nguồn S cách A một đoạn l = 10 lam-da. Tìm điêm M gần A nhất có dao động tông hợp sớm pha hơn dao động phát ra từ S 1 pha là pi/2 có biên độ A = a . Chọn đáp số đúng:
A. MA = lam-da/8  (đáp án chọn) 
B. MA = 3/(8 lam-da)   
C. MA = 5 lam-da/8   
D. MA = 7 lam-da/8
2. Trên dây căng AB với 2 đầu A, B cố định có nguồn phát sóng cách B 1 đoạn SB = 5 lam-da (cho biết, trên dây đang có sóng dừng). Tìm điêm m gần S nhất thuộc đoạn SB mà sóng tông hợp có biên độ A = a, có dao động trễ pha hơn dao động phát ra từ S một góc pi/2 chọn đáp số đúng :
A) SM = pi/12   (đáp án chọn)     
B) SM = 7 pi/12     C) SM = 11pi/12       D) SM = 5 pi/12


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cực khó về sóng dừng
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 03:00:13 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
trong sóng dừng: các điểm chỉ có thể dao động "cùng pha" hoặc "ngược pha", làm gì có vuông phả phải không các bạn nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập cực khó về sóng dừng
Gửi bởi: cattuong99 trong 10:34:21 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Thầy Duong và các bạn ơi ! Giúp em 2 bài tập sóng dừng kia với . Em suy nghĩ mãi mà vẫn không biết bắt đầu từ chỗ nào , trong sóng dừng vẫn có nhửng điểm vuông pha chứ vì chỉ có những điểm là nút hay bụng thì sóng tới mới ngược pha và cùng pha thôi ; những điểm còn lại thì  sóng tới & sóng phản xạ vẫn có độ lệch pha bất kỳ phải không ạh !