Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: linhji123 trong 11:20:49 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5603Tiêu đề: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: linhji123 trong 11:20:49 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1= 400nm.\lambda 2=500nm. \lambda 3=750nm[/tex]
    . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 4.   B. 7.   C. 5.   D. 6.
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng  500nm , khoảng cách giữa hai khe 1,5mm , màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4m  . Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe, thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
A. 0,6 mm.   B. 0,8 mm.   C. 0,4 mm.   D. 0,3 mm.
Câu 29: Katốt của tế bào quang điện có công thoat 1,5eV  , được chiếu bởi bức xạ đơn sắc[tex]\lambda[/tex]
 . Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp Uak= 3V  và U'ak=15v  , thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của   là:
A.0,259[tex]\mu [/tex]m        B.  0,795[tex]\mu [/tex]m .   C.0,497[tex]\mu [/tex]m   .   D. 0,211[tex]\mu [/tex]m .
 :-[


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: linhji123 trong 11:28:46 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Câu 38: Tại hai điểm A và B trên mặt nước cách nhau 8 cm có hai nguồn kết hợp dao động với phương trình:[tex]u_{1}=u_{2}= a cos40\Pi t[/tex]
  , tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm . Xét đoạn thẳng CD = 4cm trên mặt nước có chung đường trung trực với AB. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao dộng với biên độ cực đại là:
A. 3,3 cm.   B. 6 cm.   C. 8,9 cm.   D. 9,7 cm.
Câu 41: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1  . Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm  , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g=10m/s^2  . Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là:
A. 2 mJ.   B. 20 mJ.   C. 50 mJ.   D. 48 mJ.
Câu 48: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch pha nhau pi/3   với biên độ lần lượt là  A và 2A , trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là:
A.T/2  .   B. T .   C. T/3 .   D.T/4  .


Nhờ các thầy và các bạn đưa ra lời giải cụ thế  ^-^Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: Đình Tú trong 01:17:56 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
 :-h :-h mình xin giải một số bài như sau,neu sai đáp án thì bạn bảo mình ha,hix
26. Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm sẽ có: 3 vân k trùng của 3 đơn sắc + 3 vân tạo bởi 2 vân trùng nhau + 1 vân trùng của 3 vân. vậy có 7 vân.
28. kim điện kế lệch nhiều nhất khi nó ở tâm của mỗi đơn sắc(nhiệt độ cao nhất). Vậy cần dịch chuyển mối hàn 1 khoảng bằng khoảng vân i=0,8mm
29, theo biến thiên động năng ta có:
[tex]\frac{1}{2}mv_{1}^{2} -Wd_{0}max=eU_{AK}[/tex]
4[tex]\frac{1}{2}mv_{1}^{2} -Wd_{0}max=eU'_{AK}[/tex]
 Từ đó suy ra:[tex]\frac{3}{2}Wd_{0}max=3e[/tex]=>Wd0=e. rùi bạn áp dụng hệ thức anhstanh là ra mà,
0,497micromet
30. câu này phải sử dụng toán học một chút: mình ra 9,7cm chắc là đúng rổi. mình gợi ý cho bạn thui nhé. Khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB đạt dc khi C là CĐ bậc 1 vả D là CĐ bậc -1,tức là d1-d2=lamda=1,5. Rồi bạn sử dụng kiến thức về hình thang cân là ra thui mur
48, Câu này bạn sử dụng đường tròn là ra. Giả sử ban đầu x1 ở biên+=>x2 ở x=A/2. chúng sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở vị trí x=[tex]-A\sqrt{3}/2[/tex]. Vậy khoảng t/g là [tex]Delta[/tex]t=T/2.
bài cuối mình đi ngủ đây lát mình dậy làm cho ha *-:)


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: doituikhovai trong 06:17:07 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1= 400nm.\lambda 2=500nm. \lambda 3=750nm[/tex]
    . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 4.   B. 7.   C. 5.   D. 6.

có 7 vân sáng bạn a
+ VS của lamda1
+ VS của lamda2
+ VS cua lamda3
+ VS của lamda2 và 1
+ VS của lamda1 và 3
+ VS của lamda2 và 3
+ VS của cả 3 lamda


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:33:55 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011

Câu 41: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ khối lượng 200 gam, lò xo có độ cứng 10 N/m, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1  . Ban đầu vật được giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm  , rồi thả nhẹ để con lắc dao động tắt dần, lấy g=10m/s^2  . Trong khoảng thời gian kể từ lúc thả cho đến khi tốc độ của vật bắt đầu giảm thì độ giảm thế năng của con lắc là:
A. 2 mJ.   B. 20 mJ.   C. 50 mJ.   D. 48 mJ.

Vị trí của vật  khi lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát lần đầu tiên.
[tex]k.\Delta l=\mu mg\Rightarrow \Delta l=2cm[/tex]
+ Trong quá trình vật chuyển động từ vị trí mà lò xo dãn 10cm đến vị trí mà lò xo dãn 2cm : lực đàn hồi lớn hơn lực ma sát nên vận tốc của vật tăng dần .
+ Trong quá trình vật chuyển động từ vị trí mà lò xo dãn 2cm đến vị trí mà lò xo không biến dạng lực đàn hồi nhỏ hơn lực ma sát nên vận tốc của vật giảm dần
Vậy tại vị trí mà lò xo dãn 2cm vận tốc của vật đạt cực đại và từ đó nó bắt đầu giảm
Thế năng lúc đầu
[tex]E=\frac{1}{2}k\Delta l_{0}^{2}[/tex]
Thế năng tại vị trí cần tìm
[tex]E'=\frac{1}{2}k\Delta l^{2}[/tex]
Độ giảm thế năng
[tex]\Delta E=E-E'=\frac{1}{2}k(\Delta l_{0}^{2}-\Delta l^{2})=48mJ[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: pitter_papter trong 02:44:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
câu 26 mình nghĩ là chỉ có 6 vân sáng thôi vì hỏi giữa 2 vân sáng gần nhau nhất nên bỏ đi vân mà trùng của 3 as đơn sắc.


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: cmt07 trong 07:09:32 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
câu 26 mình nghĩ là chỉ có 6 vân sáng thôi vì hỏi giữa 2 vân sáng gần nhau nhất nên bỏ đi vân mà trùng của 3 as đơn sắc.
Câu này hôm đi thi mình làm 7 như một số bạn ở trên, cuối cùng đáp án là 6.


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: cmt07 trong 07:12:27 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Câu 38.
[tex]\begin{array}{l} DA - DB = k\lambda \\ \Leftrightarrow \frac{{\sqrt {{6^2} + {x^2}} - \sqrt {{2^2} + {x^2}} }}{{1,5}} = k \\ \end{array}[/tex]
Thử A, B, C, D thì chỉ có với x = 9,7 cm, k mới nguyên nên chọn D.[/QUOTE]


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: doituikhovai trong 11:28:16 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
câu 26 mình nghĩ là chỉ có 6 vân sáng thôi vì hỏi giữa 2 vân sáng gần nhau nhất nên bỏ đi vân mà trùng của 3 as đơn sắc.
Câu này hôm đi thi mình làm 7 như một số bạn ở trên, cuối cùng đáp án là 6.
sao ki vay de cua minh dap an la 7 ma  :-\ :-\


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:34:54 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
đừng tín 3 vân trùng nhau nữa thì ra 6


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: taquocthai trong 12:04:00 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011

Câu 48: Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch pha nhau pi/3   với biên độ lần lượt là  A và 2A , trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là:
A.T/2  .   B. T .   C. T/3 .   D.T/4  .

giải bang bà này ta co công thúc (T1*T2)/(T1+T2)


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: kakakb trong 04:35:35 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2011
Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1= 400nm.\lambda 2=500nm. \lambda 3=750nm[/tex]
    . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 4.   B. 7.   C. 5.   D. 6.
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, nguồn S phát bức xạ có bước sóng  500nm , khoảng cách giữa hai khe 1,5mm , màn quan sát E cách mặt phẳng hai khe 2,4m  . Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn E theo đường vuông góc với hai khe, thì cứ sau một khoảng bằng bao nhiêu kim điện kế lại lệch nhiều nhất?
A. 0,6 mm.   B. 0,8 mm.   C. 0,4 mm.   D. 0,3 mm.
Câu 29: Katốt của tế bào quang điện có công thoat 1,5eV  , được chiếu bởi bức xạ đơn sắc[tex]\lambda[/tex]
 . Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp Uak= 3V  và U'ak=15v  , thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của   là:
A.0,259[tex]\mu [/tex]m        B.  0,795[tex]\mu [/tex]m .   C.0,497[tex]\mu [/tex]m   .   D. 0,211[tex]\mu [/tex]m .
 :-[
C26: 6 là đúng rồi
ko tính 3 vân trùng nhau
C28: tui nghĩ là i/2=0,4mm.
C29: v gấp 2 nên Wđ gấp 4
(3+E-1,5)/(15+E-1,5)=1/4
E=2,5e
suy ra 0,497[tex]\mu [/tex]m
C48: tưởng tượng, 1 chu kì thì 2 điểm dđ đó gặp nhau 2 lần đối xứng
suy ra T/2
Công thức (T1*T2)/(T1+T2) của taquocthai h mới biết
Liệu có đúng ko khi 2 dđ khác biên độ


Tiêu đề: Trả lời: thi thu DH Vinh lan cuoi, nho cac thay giai giup
Gửi bởi: kimlongdinh383 trong 09:04:56 AM Ngày 06 Tháng Năm, 2012

Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát đồng thời ba bức xạ có bước sóng [tex]\lambda 1= 400nm.\lambda 2=500nm. \lambda 3=750nm[/tex]
    . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm còn quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng?
A. 4.   B. 7.   C. 5.   D. 6.

có 7 vân sáng bạn a
+ VS của lamda1
+ VS của lamda2
+ VS cua lamda3
+ VS của lamda2 và 1
+ VS của lamda1 và 3
+ VS của lamda2 và 3
+ VS của cả 3 lamda

có bạn nào giải thích cụ thể câu này giùm minh được không
tks