Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Đậu Nam Thành trong 10:11:36 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5601Tiêu đề: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:11:36 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng là 200g. và lò xo có độ cứng là 20N/m. vật được đặt trên giá đỡ cố định năm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữagiá đỡ và vật nhỏ là 0,01. từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu là 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. g = 10m/s2, Độ lớn lưc đàn hồi cực đại lò xo trong quá trình dao động là?
A. 1,98 N
B. 2 N
C. 1,5 N
D. 2,98 N

Bài này có bạn giải, biên độ dao động ban đầu là:
Vmax=A.căn(k/m) =>A=1/10 =0,1m=10cm
vậy độ lớn lực đàn hồi trong quá trình dao động là
Fdh =k.A=20.0,1=2N
nhưng có bạn lại giải độ lớn lực đàn hồi là tính khi vật ở vị trí biên bên kia(tức là sau nữa chu kì dao động tính từ biên A)
độ giảm biên độ sau mỗi nữa chu kì là: 2.muy.m.g/k =0,002m
Fdh=k.(A-0,002)=20.(0,1-0,002)=1,96N
theo mình thì giải theo hai cách trên đều sai.mọi người thảo luận xem.


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:39:32 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng là 200g. và lò xo có độ cứng là 20N/m. vật được đặt trên giá đỡ cố định năm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữagiá đỡ và vật nhỏ là 0,01. từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu là 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. g = 10m/s2, Độ lớn lưc đàn hồi cực đại lò xo trong quá trình dao động là?
A. 1,98 N
B. 2 N
C. 1,5 N
D. 2,98 N

Bài này có bạn giải, biên độ dao động ban đầu là:
Vmax=A.căn(k/m) =>A=1/10 =0,1m=10cm
vậy độ lớn lực đàn hồi trong quá trình dao động là
Fdh =k.A=20.0,1=2N
nhưng có bạn lại giải độ lớn lực đàn hồi là tính khi vật ở vị trí biên bên kia(tức là sau nữa chu kì dao động tính từ biên A)
độ giảm biên độ sau mỗi nữa chu kì là: 2.muy.m.g/k =0,002m
Fdh=k.(A-0,002)=20.(0,1-0,002)=1,96N
theo mình thì giải theo hai cách trên đều sai.mọi người thảo luận xem.


theo mình thì từ vmac=> biên dộ A
lực đàn hồi mac khi độ biến dạng mac khi vật ở vị trí biên lần đầu tiên
=> độ giảm biên độ lần đầu là; x=Fms/k
Fđh mac=(A- x).K


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:56:04 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
theo mình thì từ vmac=> biên dộ A
lực đàn hồi mac khi độ biến dạng mac khi vật ở vị trí biên lần đầu tiên
=> độ giảm biên độ lần đầu là; x=Fms/k
Fđh mac=(A- x).K
bạn chứng minh cho mình công thức biên độ giảm sau 1/4 chu kì với


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:17:05 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
theo mình thì từ vmac=> biên dộ A
lực đàn hồi mac khi độ biến dạng mac khi vật ở vị trí biên lần đầu tiên
=> độ giảm biên độ lần đầu là; x=Fms/k
Fđh mac=(A- x).K
bạn chứng minh cho mình công thức biên độ giảm sau 1/4 chu kì với

gọi xo là vị trí lực dàn hồi có độ lớn bằng lực ma sát K.xo= muy.mg
độ giảm 1/4 =xo


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:21:33 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
theo mình bài này mình tìm biên độ lần đầu là dựa vào năng lượng
giải sử vật đến vị trí biên A. khi đó ta có:
1/2.mv^2 -1/2.k.A^2 =muy.m.g.A =>A=?


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:36:09 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc lò xo khối lượng vật nặng là 200g. và lò xo có độ cứng là 20N/m. vật được đặt trên giá đỡ cố định năm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữagiá đỡ và vật nhỏ là 0,01. từ vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu là 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xo. g = 10m/s2, Độ lớn lưc đàn hồi cực đại lò xo trong quá trình dao động là?
A. 1,98 N
B. 2 N
C. 1,5 N
D. 2,98 N

Bài này có bạn giải, biên độ dao động ban đầu là:
Vmax=A.căn(k/m) =>A=1/10 =0,1m=10cm
vậy độ lớn lực đàn hồi trong quá trình dao động là
Fdh =k.A=20.0,1=2N
nhưng có bạn lại giải độ lớn lực đàn hồi là tính khi vật ở vị trí biên bên kia(tức là sau nữa chu kì dao động tính từ biên A)
độ giảm biên độ sau mỗi nữa chu kì là: 2.muy.m.g/k =0,002m
Fdh=k.(A-0,002)=20.(0,1-0,002)=1,96N
theo mình thì giải theo hai cách trên đều sai.mọi người thảo luận xem.
Định luật bảo toàn Năng lượng : 1/2KA^2-1/2(mv^2)= - muy . m . g. A (xét vị trí vật bắt đầu chuyển động đến khi có dừng lại lần đầu)
10.A^2-0,1=0,01.0,2.10.A ==> A=0,1=10cm
Fmax=kA=20*0,1=2N


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:41:39 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn từ: trieuhaminh link=topic=5601.msg26410#msg26410
1/2KA^2-1/2(mv^2)= - muy . m . g. A (xét vị trí vật bắt đầu chuyển động đến khi có dừng lại lần đầu)
10.A^2-0,1=0,01.0,2.10.A ==> A=0,1=10cm
Fmax=kA=20*0,1=2N
nếu đây là dao động điều hòa thì biên độ: A=Vmax/căn(k/m)=1/10=0,1m
nhưng đây là bài toán dao động tắt dần có ma sát. mà bạn lại tính ra biên độ cũng bằng A=0,1m hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ ban đầu của dao động tắt dần
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:14:22 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
Định luật bảo toàn Năng lượng : 1/2KA^2-1/2(mv^2)= - muy . m . g. A (xét vị trí vật bắt đầu chuyển động đến khi có dừng lại lần đầu)
10.A^2-0,1=0,01.0,2.10.A ==> A=0,1=10cm
Fmax=kA=20*0,1=2N
Lỗi tại mình bấm máy bị sai : A = 0,099m
Fdhmax=kA=20*0,09=1,98N