Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: snowangel912 trong 06:16:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5590Tiêu đề: HELP!.1 Câu Điện Xoay Chiều Khó Hiểu
Gửi bởi: snowangel912 trong 06:16:02 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
:Phải tăng hiệu điên thế nơi phát lên bao nhiêu lần để giảm công suất tiêu hao trên đường dây đi 100 lần với yêu cầu công suất tải không đổi, biết rằng độ giảm thế trên đường dây khi chưa tăng hiệu điện thế nơi phát bằng n lần hiệu điện thế tải khi đó

A. .[tex]\frac{n+50}{10(1+n)}[/tex]
            B.  .[tex]\frac{n+50}{20(1+n)}[/tex]
         C.  .   [tex]\frac{n+100}{10(1+n)}[/tex]
      D.  .[tex]\frac{n+100}{20(1+n)}[/tex]
Mọi người giúp em câu này với :((.Em làm 1 tuần rồi mà không ra


Tiêu đề: Trả lời: HELP!.1 Câu Điện Xoay Chiều Khó Hiểu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 09:02:34 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
khi chưa tăng áp:
gọi U1 là hdt hai đầu nới phát, dantaU là độ giảm điện thế trên dây,Php là công suất hao phí trên dây,I là cường độ dòng điện trên dây,U2 là hdt nơi thu,P2 là công suất nơi thu
khi tăng áp:
gọi U1' là hdt hai đầu nới phát, dantaU' là độ giảm điện thế trên dây,P'hp là công suất hao phí trên dây,I' là cường độ dòng điện trên dây,U'2 là hdt nơi thu,P2 là công suất nơi thu
ta có: P'hp=Php/100 <=>I'^2.R=I^2.R/100 =>I'=I/10 (1)
P2=U2.I=U2'.I' =>U2=U2'/10 (2)
dentaU =nU2 <=>U1-U2=nU2 =>U1=U2(n+1)=U'2(n+1)/10(3)
thay 2 vào 3 ta có:
U1=U'2(n+1)/10(4)
dentaU'=I'R=I.R/10=dentaU/10=nU2/10=nU'2/100(5)
mà dentaU'=Ú'1-U'2<=>nU'2/100=U'1-U'2 =>U'1=U'2(1+n/100)=U'2(n+100)/100(6)
lấy 6 chia cho 3 ta có:
U'1/U1=[U'2(n+100)/100]/[U'2(n+1)/10]=(n+100)/10(n+1)
như vậy:
U'1=U1 nhân (n+100)/10(n+1)
nghĩa là tăng lên: (n+100)/10(n+1) lần
ĐA: C


Tiêu đề: Trả lời: HELP!.1 Câu Điện Xoay Chiều Khó Hiểu
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:35:22 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
 %-)

Kính gửi bạn ngulau211

Mình thấy bạn tham gia diễn đàn cũng nhiệt tình, bạn lên tập đánh công thức ở phần chèn công thức toán học ký hiệu là


                                      [tex]\sqrt{\alpha }[/tex]

Mình cũng muốn đọc bài của bạn mà huhu, mắt mình đã phải đeo kính -20 dp rùi giờ đọc chắc chết mất.
Bài đó khó quá ha. Lâm Nguyễn đầu hàng.Tiêu đề: Trả lời: HELP!.1 Câu Điện Xoay Chiều Khó Hiểu
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 11:45:24 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
%-)

Kính gửi bạn ngulau211

Mình thấy bạn tham gia diễn đàn cũng nhiệt tình, bạn lên tập đánh công thức ở phần chèn công thức toán học ký hiệu là


                                      [tex]\sqrt{\alpha }[/tex]

Mình cũng muốn đọc bài của bạn mà huhu, mắt mình đã phải đeo kính -20 dp rùi giờ đọc chắc chết mất.
Bài đó khó quá ha. Lâm Nguyễn đầu hàng.


cảm ơn bạn.mình sẽ tập đánh công thức toán.vì mình đánh latex chậm quá, nên mỗi lần trả lời các bài viết mình cũng bị hạn chế, mặc dù những bài đó mình đều giải được.huhu