Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoacomay trong 02:39:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5587Tiêu đề: Các bạn ơi bài này làm sao?
Gửi bởi: hoacomay trong 02:39:26 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
Câu  ^-^: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang . Chiết suất đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là  và . Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới . Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn cách điểm ló khỏi lăng kính một khoảng D=1m. Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn:
Đáp án là 35 mm

thanks mọi người nhiều  :x


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn ơi bài này làm sao?
Gửi bởi: hoacomay trong 02:49:57 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
SỬA ĐỀ: :)
Câu  ^-^: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A=[tex]^{60^0}[/tex]. Chiết suất đối với ánh sáng đỏ nd=1,514 và ánh sáng tím nt=1,5368 . Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i=[tex]^{50^o}[/tex]. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn cách điểm ló khỏi lăng kính một khoảng D=1m. Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn:

thanks mọi người nhiều  :x


Tiêu đề: Trả lời: Các bạn ơi bài này làm sao?
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 03:01:10 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
SỬA ĐỀ: :)
Câu  ^-^: Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A=[tex]^{60^0}[/tex]. Chiết suất đối với ánh sáng đỏ nd=1,514 và ánh sáng tím nt=1,5368 . Một chùm tia sáng mặt trời hẹp rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới i=[tex]^{50^o}[/tex]. Chùm tia ló rọi vuông góc vào một màn cách điểm ló khỏi lăng kính một khoảng D=1m. Xác định bề rộng dải phổ thu được trên màn:

thanks mọi người nhiều  :x
gọi bề rộng quang phổ thu được là d
ta có: d=D.tan(anpha/2)
trong đó anpha là góc tạo bởi tia ló tím và đỏ