Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: goabc trong 12:05:37 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5585Tiêu đề: giúp mình nhé!
Gửi bởi: goabc trong 12:05:37 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
1. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc có bước sóng lambda1=0,75mum và lambda2=0,5mum. Biết D=1,2m và L=10mm (2 mép màn đối xứng qua vân trung tâm). Có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm?
A.3 B.4 C.5 D.6
2. Cho phản ứng hạt nhân D + Li => n + X. Động năng của các hạt D, Li, n, X lần lượt là: 4MeV; 0; 12Mev; 6MeV:
A. Phản ứng thu năng lượng 14MeV B. Phản ứng thu năng lượng 13MeV
C. Phản ứng tỏa năng lượng 14MeV D. Phản ứng thu năng lượng 13MeV


Tiêu đề: Trả lời: giúp mình nhé!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 12:52:06 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
câu 1: bạn tìm vị trí trùng trên bề rộng L/2 rồi suy ra cho cả bề rộng L
- bạn tính i1 và i2
- các vân trùng khi: k1.i1=k2.i2 =>k1=k2.i2/i1=k2.2/3
vì k1 và k2 nguyên nên ta có các giá trị của k1 và k2 ở các vị trí trùng nhau là:
(k2=0,k1=0); (k2=3,k1=2);(k2=6,k1=4)....
chú ý: k1.i1 <=L/2 =>ĐK của k1
          k2.i2 <=L/2 =>ĐK của k2
kết hợp nghiệm suy ra k1 và k2
Câu2: bạn áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần
dentaE =tổng động năng của các hạt sản phẩm-tổng động năng của các hạt ban đầu
nếu dentaE dương thì phản ứng tỏa năng lượng, nếu dentaE âm thì ngược lại
ĐA: C