Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 11:25:00 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5584Tiêu đề: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:25:00 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ pi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:40:50 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ pi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!
pha ban đầu của x là phi mới đúng chứ??


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:52:46 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ pi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!
pha ban đầu của x là phi mới đúng chứ??
mình đánh nhầm, fa ban đầu của x đề kô cho cụ thể [tex]x= 4cos(\omega t+ \varphi )[/tex]
bạn xem lại giúp mình !!!


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 02:46:52 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
[tex]A_{1}^{2}+^A_{2}+2A_{1}A_{2}cos(\varphi _{1}-\varphi _{2})=A^{2}[/tex]
Từ đó ta có:
[tex] (A_{1}^{2}-2A_{1}\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}+A_{2}^{2}/2)+\frac{A_{2}^{2}}{2}=16[/tex]
A2 lớn nhất khi
A2 max =4 căn2
khi đó [tex]A_{1}=\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}=4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:42:21 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ phi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!

Dùng vecto quay và quy tắc cộng vecto thì A1max khi nó là cạnh huyền của tam giác vuông tạo bởi A,A2,A1 (hay A vuông góc A2) ==> Góc hợp bởi A và A1 là pi/4 ==> A1=Acan(2)=4can2


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 06:34:30 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Đáp án là bao nhiêu hả bạn.


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:02:19 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Đáp án là bao nhiêu hả bạn.
hj, trưa mai sẽ có !!!


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:15:19 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ phi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!

Dùng vecto quay và quy tắc cộng vecto thì A1max khi nó là cạnh huyền của tam giác vuông tạo bởi A,A2,A1 (hay A vuông góc A2) ==> Góc hợp bởi A và A1 là pi/4 ==> A1=Acan(2)=4can2

Sao có dc góc pi/4 nhỉ ???


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:43:15 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ phi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!

Dùng vecto quay và quy tắc cộng vecto thì A1max khi nó là cạnh huyền của tam giác vuông tạo bởi A,A2,A1 (hay A vuông góc A2) ==> Góc hợp bởi A và A1 là pi/4 ==> A1=Acan(2)=4can2

Sao có dc góc pi/4 nhỉ ???
Góc hợp bởi A1 và OX là Pi/4, mà A vuông góc A2 ==> góc hợp bởi A và A1 là pi/4


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:55:16 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
haminh xem lại giúp mình đề yêu cầu A2 mac chứ kô phải A1 !!!


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:13:03 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
haminh xem lại giúp mình đề yêu cầu A2 mac chứ kô phải A1 !!!
Vậy thì A sẽ vuông góc A1(A2 đóng vai trò là cạnh huyền) ==> cos(OA1A)=OA1/OA=cos(45)


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:10:04 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
Đáp án là bao nhiêu hả bạn.

một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ phi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng?

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: doituikhovai trong 09:08:18 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
[tex]A_{1}^{2}+^A_{2}+2A_{1}A_{2}cos(\varphi _{1}-\varphi _{2})=A^{2}[/tex]
Từ đó ta có:
[tex] (A_{1}^{2}-2A_{1}\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}+A_{2}^{2}/2)+\frac{A_{2}^{2}}{2}=16[/tex]
A2 lớn nhất khi
A2 max =4 căn2
khi đó [tex]A_{1}=\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}=4[/tex]

minh chua hieu ban danh gia kieu gi de A2 max =4can2
ban co the giai thich ro hon cho minh dc ko


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:33:29 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
[tex]A_{1}^{2}+^A_{2}+2A_{1}A_{2}cos(\varphi _{1}-\varphi _{2})=A^{2}[/tex]
Từ đó ta có:
[tex] (A_{1}^{2}-2A_{1}\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}+A_{2}^{2}/2)+\frac{A_{2}^{2}}{2}=16[/tex]
A2 lớn nhất khi
A2 max =4 căn2
khi đó [tex]A_{1}=\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}=4[/tex]

minh chua hieu ban danh gia kieu gi de A2 max =4can2
ban co the giai thich ro hon cho minh dc ko
bạn thử xem file này coihttp://www.mediafire.com/?aiz70r446baa0uk (http://www.mediafire.com/?aiz70r446baa0uk)


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Đậu Nam Thành trong 10:06:48 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2011
một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình x1=A1cos(w.t- pi/4)cm
và x2=A2cos(w.t- pi) cm. dao động tổng hợp có phương trình x= 4cos(w.t+ pi) A2 sẽ có giá trị lớn nhất khi A1 bằng????

A. 4cm               B. 8cm                     C. 4 căn2                       D. 8 căn2

chi tiết giúp mình nhé, Thank mọi người !!!
bài này các bạn vẽ vecto quay ra, rồi dùng định lý hàm số sin trong một tam giác mà biện luận


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 09:43:46 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
[tex]A_{1}^{2}+^A_{2}+2A_{1}A_{2}cos(\varphi _{1}-\varphi _{2})=A^{2}[/tex]
Từ đó ta có:
[tex] (A_{1}^{2}-2A_{1}\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}+A_{2}^{2}/2)+\frac{A_{2}^{2}}{2}=16[/tex]
A2 lớn nhất khi
A2 max =4 căn2
khi đó [tex]A_{1}=\frac{A_{2}}{\sqrt{2}}=4[/tex]

minh chua hieu ban danh gia kieu gi de A2 max =4can2
ban co the giai thich ro hon cho minh dc ko


A2 max nếu cái trọng ngoặc bằng 0 bạn ạ. Nếu đề bài hỏi A1 max thì bạn viết ngược lại cái bình phương đúng đó là được.


Tiêu đề: Trả lời: Help me !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:02:23 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Bạn tham khảo thêm
gọi [tex]\alpha[/tex] là góc hợp bởi A, A1
ta có[tex]\frac{A}{sin45}=\frac{A_{2}}{sin\alpha }[/tex]
A2 mac khi [tex]\alpha =90[/tex]
Vậy A, A1, A2 tạo thành tam giác vuông cân tại O
=>A=A1=4