Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quynhtrang1608 trong 10:51:31 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5583Tiêu đề: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 10:51:31 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catot của 1 tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh= 4V. Nếu đặt vào 2 cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u=8cos(100pi*t) (V) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong 1 phút là bn?
Tiện đây cho em hỏi, khi đặt điện áp xoay chiều vào 2 cực của tế bào quang điện thì khác như thế nào so vs đặt điện áp ko đổi?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:17:56 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
Chiếu bức xạ có bước sóng lamda vào catot của 1 tế bào quang điện, dòng quang điện sẽ triệt tiêu khi đặt hiệu điện thế hãm Uh= 4V. Nếu đặt vào 2 cực của tế bào quang điện điện áp xoay chiều u=8cos(100pi*t) (V) thì thời gian mà dòng điện chạy qua tế bào trong 1 phút là bn?
Tiện đây cho em hỏi, khi đặt điện áp xoay chiều vào 2 cực của tế bào quang điện thì khác như thế nào so vs đặt điện áp ko đổi?
Nếu UAK<=-4V thì dòng điện triệt tiêu còn UAK>-4V thì có dòng điện ==> dựa trên vecto quay ta thấy thời gian có i trong 1 chu kỳ tương đương UAK >-4 là 2T/3 ==> thời gian sáng trong 1 phút : ((2T/3)*60)/T=40s.

Khác vì i trong tế bào quang điện thay đổi về độ lớn


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 03:49:25 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Đặt hiệu điện thế xoáy chiều u=[tex]120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) V[/tex] lên đoạn mạch nối tiếp gốm R=30[tex]\Omega[/tex] cuộn day thuần cảm L=0,4/pi H và ampe kế nhiệt có điện trở ko đáng kể. Số chỉ ampe kế là?Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 04:13:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Đặt hiệu điện thế xoáy chiều u=[tex]120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) V[/tex] lên đoạn mạch nối tiếp gốm R=30[tex]\Omega[/tex] cuộn day thuần cảm L=0,4/pi H và ampe kế nhiệt có điện trở ko đáng kể. Số chỉ ampe kế là?


u=[tex]120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) V[/tex]
u= [tex]60cos(100\pi t+\frac{\pi }{3})+60[/tex]
Z= 50
[tex]I=\frac{U}{Z}=\frac{30\sqrt{2}}{50}=0,6\sqrt{2}[/tex]

 xin mọi người chỉ giáo !!!Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:24:28 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Đặt hiệu điện thế xoáy chiều u=[tex]120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) V[/tex] lên đoạn mạch nối tiếp gốm R=30[tex]\Omega[/tex] cuộn day thuần cảm L=0,4/pi H và ampe kế nhiệt có điện trở ko đáng kể. Số chỉ ampe kế là?

[tex]u=60cos(100\pit+\frac{\pi}{6})+60[/tex]
Z=50, R=30

Coi như trong mạch gồm 2 nguồn điện : một chiều có U=60 và xoay chiều cò U0=60V
- Mạch 1 chiều(chỉ có tác dụng trên R) : I1 = U/R=60/30=2A
- Mạch xoay chiều :[tex] I2=\frac{30\sqrt{2}}{50}=\frac{3\sqrt{2}}{5}[/tex]
==> số chỉ ampe kế là : [tex]I=I1+I2=2+\frac{3\sqrt{2}}{5}[/tex]
Mấy bạn cho ý kiến nhé?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 04:52:41 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
^
^
^
2 cách trên mình đều đã thử nhưng ko cái nào ra đáp án trong 4 đáp số ngta cho nữa cơ.
A. 2,55A.   B.2,36A       C.2,4A     D.2,17A

Tiện thể thêm 1 bài nữa:
2. Trong 1 ống tia X, bỏ qua động năng của e bứt khỏi catot. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catot 1 tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các e quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catot tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các e đến anot của ống tia X và các e quang điện bứt ra khỏi catot là?

3. Tỉ số số hạt nhân C14 và C12 trong 1 mẫu gỗ cổ đại tìm thấy = 1 nửa tỉ số số hạt nhân C14 và C12 có trong ko khí hiện tại. Biết C14 phóng xạ beta - và có chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ là?
Bài này ko hiểu là có thiếu dữ kiện ko nhưng đề bài ko cho tỉ số C14/C12 trong ko khí mà :(Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: mu7beckham trong 05:16:53 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
Đặt hiệu điện thế xoáy chiều u=[tex]120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) V[/tex] lên đoạn mạch nối tiếp gốm R=30[tex]\Omega[/tex] cuộn day thuần cảm L=0,4/pi H và ampe kế nhiệt có điện trở ko đáng kể. Số chỉ ampe kế là?


[tex]u=120cos^{2}(50\pi t+ \frac{\pi}{6}) =60cos(100\pi t+ \frac{\pi}{3})+60[/tex]
 
Tách ra thành 2 thành phần là dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng [tex]U1=\frac{60}{\sqrt{2}}=30\sqrt{2}[/tex] và dòng 1 chiều có U2 =60V

Có: [tex]I1=\frac{30\sqrt{2}}{\sqrt{R^{2}+ZL^{2}}}=0,6\sqrt{2}[/tex]
      [tex]I2=\frac{U2}{R}=2[/tex]
[tex]P=RI^{2}=RI_{1}^{2}+RI_{2}^{2}=>I=\sqrt{I_{1}^{2}+I_{2}^{2}}=2,17A[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 05:33:17 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
^
beckham làm đúng đáp số rùi, cảm ơn nha!
Còn 1 bài nữa, ai giúp mình với.
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 08:08:29 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
5. Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng  E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp
A.5   B.4     C.3     D.2 
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:35:20 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
5. Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng  E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp
A.5   B.4     C.3     D.2 
Đáp số bằng 3?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 11:10:15 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2011
5. Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng  E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp
A.5   B.4     C.3     D.2 
Đáp số bằng 3?

Đáp số = 5. Bài này mình làm đc rùi.


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:19:55 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
5. Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng  E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp
A.5   B.4     C.3     D.2 
Đáp số bằng 3?

Đáp số = 5. Bài này mình làm đc rùi.

bạn có thể post bài giải chi tiết cho mình tham khảo dc kô !!!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 08:37:16 AM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
5. Có hai tụ giống nhau chưa tích điện và một nguồn điện một chiều có suất điện động E. Lần thứ nhất hai tụ ghép song song; lần thứ hai hai tụ ghép nối tiếp, rồi nối với nguồn để tích điện. Sau đó tháo hệ tụ ra khỏi nguồn và khép kín mạch với một cuộn dây thuần cảm để tạo ra mạch dao động điện từ. Khi hiệu điện thế trên các tụ trong hai trường hợp bằng nhau và bằng  E/4 thì tỉ số năng lượng từ trong hai trường hợp
A.5   B.4     C.3     D.2 
Đáp số bằng 3?
Mình nhân chia nhầm đúng là 5:
c nt c ==> cb=c/2, ub=2u, qb=q
c // c ==> cb=2c, ub=u, qb=2q
khi u=U0/4 ==>
mạch nt : ub=U0/2 ==> [tex]Wt=\frac{1}{2}cb(U_0^2-\frac{U_0^2}{4}}=c\frac{3U_0^2}{16}[/tex]
mạch // : ub=U0/4 ==> [tex]Wt=\frac{1}{2}cb(U_0^2-\frac{U_0^2}{16}}=c\frac{15U_0^2}{16}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 12:11:40 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
2. Trong 1 ống tia X, bỏ qua động năng của e bứt khỏi catot. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catot 1 tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các e quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catot tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các e đến anot của ống tia X và các e quang điện bứt ra khỏi catot là?

3. Tỉ số số hạt nhân C14 và C12 trong 1 mẫu gỗ cổ đại tìm thấy = 1 nửa tỉ số số hạt nhân C14 và C12 có trong ko khí hiện tại. Biết C14 phóng xạ beta - và có chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ là?
Bài này ko hiểu là có thiếu dữ kiện ko nhưng đề bài ko cho tỉ số C14/C12 trong ko khí mà :(


Ai làm hộ mình 2 bài này nữa đi :(


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:30:04 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
2. Trong 1 ống tia X, bỏ qua động năng của e bứt khỏi catot. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catot 1 tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các e quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catot tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các e đến anot của ống tia X và các e quang điện bứt ra khỏi catot là?
Ai làm hộ mình 2 bài này nữa đi :(

bài này = [tex]\sqrt{3}[/tex] hả bạn !!!


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: milocuame trong 05:35:19 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Bài 2 đã có trong diễn đàn
Bài 3.
ban đầu: No14/N12 = a
Tại thời điểm t: N14/N12 = a/2
 lấy bt 2 chia bt 1 ta được N14 = No14/2
Vậy t = T   


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: quynhtrang1608 trong 06:02:55 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Bài 2 đã có trong diễn đàn
Bài 3.
ban đầu: No14/N12 = a
Tại thời điểm t: N14/N12 = a/2
 lấy bt 2 chia bt 1 ta được N14 = No14/2
Vậy t = T   

Bài 2 ở chỗ nào vậy bạn?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:04:03 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
3. Tỉ số số hạt nhân C14 và C12 trong 1 mẫu gỗ cổ đại tìm thấy = 1 nửa tỉ số số hạt nhân C14 và C12 có trong ko khí hiện tại. Biết C14 phóng xạ beta - và có chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của mẫu gỗ là?
Bài này ko hiểu là có thiếu dữ kiện ko nhưng đề bài ko cho tỉ số C14/C12 trong ko khí mà :(
Lúc đầu :
NC14(mau):NC12=k
NC14(KK):NC12=2k
==> NC14(mau)=NC14(kk):2 ==> 2^{-t/T}=1/2
(Lưu ý C12 bền không đổi, C14 phân rã nhưng trong KK hoặc trong sinh vật sống là không đổi do vậy NC14 trong không khí coi như bằng N0C14 trong mẫu)


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu trong đề thi thử ĐH Vinh - help me!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:12:59 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
2. Trong 1 ống tia X, bỏ qua động năng của e bứt khỏi catot. Chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất phát ra được chiếu tới catot 1 tế bào quang điện, lúc đó động năng cực đại của các e quang điện phát ra gấp đôi công thoát của catot tế bào quang điện. Tỉ số các vận tốc cực đại của các e đến anot của ống tia X và các e quang điện bứt ra khỏi catot là?
Ông tia X
[tex]W_{dA}=\frac{hc}{\lambda_{min}}[/tex]
Tế bào quang điện
[tex]\frac{hc}{\lambda_{min}}=W_{dk}/2 + W_{dk}=\frac{3}{2}W_{dk}[/tex]
[tex]V_A^2=\frac{3}{2}V_k^2[/tex]