Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Zitu_Kt trong 10:54:55 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5577Tiêu đề: HELP ME !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 10:54:55 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc đơn vật treo có khối lượng m, dây treo có chiều dài l,biên độ góc ban đầu là [tex]\alpha _{o}[/tex]([tex]\alpha _{o}[/tex] coi là rất nhỏ) dao động tắt dần do tác dụng lực cản F.cản kô đổi, Fcan luôn có chiều ngược chiều chuyển động của vạt hãy tìm độ giảm biên độ góc [tex]\Delta \alpha[/tex], sau N chu kì?
A. [tex]\Delta \alpha[/tex]=4Fc/mg
B. [tex]\Delta \alpha[/tex]= Fc/mg
C. [tex]\Delta \alpha[/tex]= 2Fc/mg
D. [tex]\Delta \alpha[/tex]= Fc/2mg
Tiêu đề: Trả lời: HELP ME !!!
Gửi bởi: fiend_VI trong 11:36:59 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
đáp án A
độ giảm năng lượng sau 1 chu kì bằng công của lực cản
 


Tiêu đề: Trả lời: HELP ME !!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 11:47:35 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
đáp án A
độ giảm năng lượng sau 1 chu kì bằng công của lực cản
 
hjhj, bạn giải thích rõ hơn cho mình, công lực cản là sao bạn nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: HELP ME !!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:33:48 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
do anpha rất nhỏ bạn làm giống như con lắc lò xo thôi
thay A tương đương l.anpha0
và k=m.w^2 với w=căn(g/l)
A cản =-fc.S(fc tương đương với fms)
áp dụng định lý biến thiên cơ năng thì ra A


Tiêu đề: Trả lời: HELP ME !!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:55:20 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2011
Một con lắc đơn vật treo có khối lượng m, dây treo có chiều dài l,biên độ góc ban đầu là [tex]\alpha _{o}[/tex]([tex]\alpha _{o}[/tex] coi là rất nhỏ) dao động tắt dần do tác dụng lực cản F.cản kô đổi, Fcan luôn có chiều ngược chiều chuyển động của vạt hãy tìm độ giảm biên độ góc [tex]\Delta \alpha[/tex], sau N chu kì?
A. [tex]\Delta \alpha[/tex]=4Fc/mg
B. [tex]\Delta \alpha[/tex]= Fc/mg
C. [tex]\Delta \alpha[/tex]= 2Fc/mg
D. [tex]\Delta \alpha[/tex]= Fc/2mg
Xét 1 dao động biên độ góc lần lượt là :
[tex]\alpha_0[/tex], sau 1/2 dao động [tex]\alpha_1[/tex], sau 1 dao động [tex]\alpha_2[/tex]
Độ biến thiên cơ năng = công lực cản
Xét 1/2 dao động đầu:
[tex]\frac{mgl(\alpha_0^2-\alpha_1^2)}{2}=fc.s=fc.l.(\alpha_0+\alpha_1)[/tex]
==> [tex]\alpha_0-\alpha_1=\frac{2Fc}{mg}[/tex] (1)
Xét 1/2 dao động thứ 2: tương tự ta có
[tex]\frac{mgl(\alpha_1^2-\alpha_2^2)}{2}=fc.s=fc.l.(\alpha_1+\alpha_2)[/tex]
==> [tex]\alpha_1-\alpha_2=\frac{2Fc}{mg}[/tex](2)
Lấy 1 cộng 2 : [tex]\Delta \alpha=\frac{4Fc}{mg}[/tex]