Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 09:42:29 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5575Tiêu đề: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: thaihan83 trong 09:42:29 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Biết vạch thứ 2 của dãy Laiman trong quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng là 102,6nm và năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV. Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen là ?


Tiêu đề: Trả lời: Giải giúp mình câu này với ! cảm ơn nhiều !
Gửi bởi: trungph trong 10:34:02 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
vạch thứ 2 của dãy Laiman trong quang phổ nguyên tử Hiđrô có bước sóng là 102,6nm = [tex]\lambda _{31}[/tex]
 năng lượng tối thiểu để bứt electron ra khỏi nguyên tử từ trạng thái cơ bản là 13,6 eV = [tex]\frac{hc}{\lambda _{\propto 1}}[/tex] [tex]\Rightarrow \lambda _{\propto 1}[/tex]

 Bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ trong dãy Pasen [tex]\lambda _{\propto 3}[/tex]
Áp dụng công thức:
[tex]\frac{1}{\lambda _{\propto 1}} = \frac{1}{\lambda _{\propto 3}} + \frac{1}{\lambda _{31}} \Rightarrow \lambda _{\propto 3}[/tex]