Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: snowangel912 trong 11:21:34 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5570Tiêu đề: HELP!1 Câu Sóng Ánh Sáng Khó
Gửi bởi: snowangel912 trong 11:21:34 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng, khoảng cách 2 khe a = 1,5 mm, khoảng cách 2
khe đến màn D = 1,8 m, nguồn sáng phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là: λ1 = 0,345μm và λ2 = 0,575μm. Vị trí nào sau đây có màu đen (khoảng cách đến vân sáng trung tâm) ?
A. 0,345 mm  B. 3,015 mm  C. 2,76 mm  D. 0,276 mm
Ai giúp em với


Tiêu đề: Trả lời: HELP!1 Câu Sóng Ánh Sáng Khó
Gửi bởi: Đặng Văn Quyết trong 02:37:53 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
bức xạ λ1 = 0,345μm (<0,38μm) làm gì thấy được. Nên sáng hay tối đều không nhìn thấy.


Tiêu đề: Trả lời: HELP!1 Câu Sóng Ánh Sáng Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:47:03 PM Ngày 21 Tháng Sáu, 2011
bức xạ λ1 = 0,345μm (<0,38μm) làm gì thấy được. Nên sáng hay tối đều không nhìn thấy.
quyen82  góp ý đúng !
Ta không quan sát được vân sáng hay vân tối của λ1 mà chỉ có thể quan sát được hệ vân giao thoa của λ2. Vậy vị trí cần tìm chính là vị trí vân tối của λ2
Khoảng vân của λ2
[tex]i_{2}=\frac{\lambda _{2}D}{a}=0,69mm[/tex]
Thử nghiệm ta có
[tex]\frac{0,345}{i_{2}}=0,5[/tex]
Vậy đáp án A