Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoacomay trong 12:30:24 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5565Tiêu đề: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 12:30:24 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Bài tập về máy biến thế:
Một máy biến thế có hiệu suất bằng 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn giây có điện trở hoạt động 100 ôm,L=318mH.Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ đặt hiệu điện thế xoay chiều có U1=100v,f=50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
Đ/a: 2,5A.


Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 05:52:50 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Bài tập về máy biến thế:
Một máy biến thế có hiệu suất bằng 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn giây có điện trở hoạt động 100 ôm,L=318mH.Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ đặt hiệu điện thế xoay chiều có U1=100v,f=50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
Đ/a: 2,5A.
:)
ta có công thức MBT [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}=0,5[/tex]
tìm dc U2 => I2
hiệu suất H=0,8
bạn áp dụng tiếp kái này[tex]\frac{I_{1}}{I_{2}}=H.\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]
=>I1Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:06:00 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Bài tập về máy biến thế:
Một máy biến thế có hiệu suất bằng 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn giây có điện trở hoạt động 100 ôm,L=318mH.Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ đặt hiệu điện thế xoay chiều có U1=100v,f=50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
Đ/a: 2,5A.
:)
ta có công thức MBT [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}=0,5[/tex]
tìm dc U2 => I2
hiệu suất H=0,8
bạn áp dụng tiếp kái này[tex]\frac{I_{1}}{I_{2}}=H.\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]
=>I1


Chết có sai sót, công thức đúng phải là[tex]\frac{I_{1}}{I_{2}}=H.\frac{U_{2}}{U_{1}}[/tex]
hjhj....


Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 08:25:57 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Bài tập về máy biến thế:
Một máy biến thế có hiệu suất bằng 80%.Cuộn sơ cấp có 150 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng.Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn giây có điện trở hoạt động 100 ôm,L=318mH.Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.Hai đầu cuộn sơ đặt hiệu điện thế xoay chiều có U1=100v,f=50Hz.Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp?
Đ/a: 2,5A.
:)
ta có công thức MBT [tex]\frac{N_{1}}{N_{2}}=\frac{U_{1}}{U_{2}}=0,5[/tex]
tìm dc U2 => I2
hiệu suất H=0,8
bạn áp dụng tiếp kái này[tex]\frac{I_{1}}{I_{2}}=H.\frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]
=>I1


Cậu có thể giả thích rõ hơn không hj tớ không hiểu lắm chỗ hiệu suất, người ta cho hệ số công xuất mạch sơ cấp bằng một để làm gì?
 ^-^ thanks.


Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:37:55 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
ZL=100
R=100
=>Z=100.căn2
cos fi2=R/Z=1/căn2
U2=U1.N2/N1=200v
=>I2=U2/Z= căn 2
bảo toàn công suất
U1.I1.cos fi1.H%=U2.I2.cos fi2
=>I1=(200.căn2.1/căn 2)/0,8.100=2,5 A
chém thế đúng ko nhir :D


Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 09:20:06 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
ta có công suất mạch sơ cấp [tex]P_{1}=U_{1}I_{1}[/tex]
công suất mạch thứ cấp [tex]P_{2}=U_{2}I_{2}[/tex]
trường hợp hiệu suất 100% Điện năng qua máy dc bảo toàn=>[tex]P_{1}=P_{2}[/tex]
=>[tex]\frac{U_{1}}{U_{2}}=\frac{I_{2}}{I_{1}}[/tex]
trường hợp hiệu suất của máy là H=>[tex]P_{2}=H.P_{1}[/tex]
vậy [tex]\frac{I_{2}}{I_{1}}=H. \frac{U_{1}}{U_{2}}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Giup to cau nay voi!!!!!!!
Gửi bởi: trankientrung trong 10:12:39 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
[tex]P_1 = U_1I_1cos\varphi _1=100I_1. 1=100I_1 ( cos\varphi _1=1)
U_2 = \frac{U_1N_2}{N_1} = 200 (V); I_2 = \frac{200}{sqrt{R^2+Z_L^2}} = \sqrt{2} ; cos\varphi _2=\frac{R}{\sqrt{R^2+Z_L^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_2 = U_2I_2cos\varphi _2 = 200\sqrt{2}\frac{1}{\sqrt{2}} = 200[/tex]
Ta có : Hiệu suất [tex] H = \frac{P_2}{P_1} \Leftrightarrow 0,8 = \frac{200}{100I_1} \Rightarrow I_1 =2,5 A[/tex]