Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhtu93 trong 01:12:07 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5551Tiêu đề: Cám ơn các bạn đã gjÚp mình!!!! Zô đây!!!
Gửi bởi: anhtu93 trong 01:12:07 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
1gam chất fóng xạ trong 1s fát ra 4,2x10^13 hạt bêta(trừ). khối lương nguyên tử của chất fóng xạ này là 58,933u! 1u =  1.66x10^-27kg. Chu lì bán dã của chất fóng xạ này là:
A. 1,97x10^8(s)              B. 1,68x10^8(s)            C.1,86x10^8(s)               D.1,78x10^8(s)
gJúp mình nha!!!!!!


Tiêu đề: Trả lời: Cám ơn các bạn đã gjÚp mình!!!! Zô đây!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:54:51 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
1gam chất fóng xạ trong 1s fát ra 4,2x10^13 hạt bêta(trừ). khối lương nguyên tử của chất fóng xạ này là 58,933u! 1u =  1.66x10^-27kg. Chu lì bán dã của chất fóng xạ này là:
A. 1,97x10^8(s)              B. 1,68x10^8(s)            C.1,86x10^8(s)               D.1,78x10^8(s)
gJúp mình nha!!!!!!
ta có khối lượng nguyên tử=58,933u gần bằng số khối
vậy số hạt trong 1 gam [tex]No=\frac{1}{58,933}. NA[/tex]
bị phân rã  4,2x10^13 => số hạt còn lại : No- NA
áp dung [tex]N= N_{o}.2^{\frac{-t}{T}}[/tex](với t=1)
bạn bấm máy nhé !!!

 


Tiêu đề: Trả lời: Cám ơn các bạn đã gjÚp mình!!!! Zô đây!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 02:18:26 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
1gam chất fóng xạ trong 1s fát ra 4,2x10^13 hạt bêta(trừ). khối lương nguyên tử của chất fóng xạ này là 58,933u! 1u =  1.66x10^-27kg. Chu lì bán dã của chất fóng xạ này là:
A. 1,97x10^8(s)              B. 1,68x10^8(s)            C.1,86x10^8(s)               D.1,78x10^8(s)
gJúp mình nha!!!!!!
ta có khối lượng nguyên tử=58,933u gần bằng số khối
vậy số hạt trong 1 gam [tex]No=\frac{1}{58,933}. NA[/tex]
bị phân rã  4,2x10^13 => số hạt còn lại : N=No- 4,2x10^13
áp dung [tex]N= N_{o}.2^{\frac{-t}{T}}[/tex](với t=1)
bạn bấm máy nhé !!!