Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 10:44:36 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5549Tiêu đề: thành thật nhờ quí thầy chỉ giúp. em cảm ơn
Gửi bởi: lmthong19 trong 10:44:36 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 2. Trên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau22cm có 2 nguồn kết hợp cùng phương cùng tần số f=10hz ,cùng  pha dao động ,gọi ABNM là hình vuông nằm trên mặt chất lỏng,v=30cm/s  số điểm dao động cực đại trên BN LÀ

             a. 4            b. 6               c. 3                               d. 5


Tiêu đề: Trả lời: thành thật nhờ quí thầy chỉ giúp. em cảm ơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:40:49 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 2. Trên mặt nước tại 2 điểm A,B cách nhau22cm có 2 nguồn kết hợp cùng phương cùng tần số f=10hz ,cùng  pha dao động ,gọi ABNM là hình vuông nằm trên mặt chất lỏng,v=30cm/s  số điểm dao động cực đại trên BN LÀ

             a. 4            b. 6               c. 3                               d. 5

Bước sóng :
[tex]\lambda =\frac{v}{f}=3cm[/tex]
Những điểm dao động với biên độ cực đại thỏa điều kiện :
[tex]d_{1}-d_{2}=k\lambda (1)[/tex]
Xét trên đoạn BN các điểm này phải thỏa :
[tex],AN-BN \leq d_{1}-d_{2}< AB (2)[/tex]
Từ (1) và (2) ta có
[tex]\frac{-a}{\lambda } > k\geq \frac{a\sqrt{2-a}}{\lambda }[/tex]
Thay số ta được kết quả
[tex]-7,3<k\leq -3,03[/tex]
K nhận 4 giá trị nguyên nghĩa là có 4 điểm cần tìm ?