Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: weathercock trong 09:16:46 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5547Tiêu đề: Giao thoa sóng.
Gửi bởi: weathercock trong 09:16:46 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
2 nguồn sóng kết hợp giống nhau đc đặt cách nhau 1 đoạn x trên đường kính của 1 vòng tròn bán kính R(x<<R) và đối xứng qua tâm của đường tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] và x=5,2[tex]\lambda[/tex]
Tính số điểm dao động cực đại trên đường tròn?

A.20                           B.22                             C.24                               D.26

Cám ơn mọi người!


Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa sóng.
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:17:32 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
2 nguồn sóng kết hợp giống nhau đc đặt cách nhau 1 đoạn x trên đường kính của 1 vòng tròn bán kính R(x<<R) và đối xứng qua tâm của đường tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng [tex]\lambda[/tex] và x=5,2[tex]\lambda[/tex]
Tính số điểm dao động cực đại trên đường tròn?

A.20                           B.22                             C.24                               D.26

Cám ơn mọi người!
ta có [tex]\frac{S_{1}S_{2}}{\lambda }= 5,2[/tex]
vậy số đường cực đại trên S1S2= 11=> trên đường tròn có 22 điểm cực đại