Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: lmthong19 trong 06:54:38 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5546Tiêu đề: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: lmthong19 trong 06:54:38 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

EM LAM RA DAP AN  C
*d2-d1=k(lamda)
*d2-d1=-2,14
*d2-d1=-8
Vậy: -8<=k(lamda)<=-2,14
 kết luận: k=-4, -3, -2, -1


SAO DAP AN RA D
XIN QUI THAY CHI GIUP


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 07:15:35 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

Hic, đáp án d ha, mình cung c
ta có số điểm cùng fa với C thỏa
[tex]\frac{AC}{\lambda }\leq K \leq \frac{AM}{\lambda };4 \leq K \leq 8[/tex]
Có 5 giả trị K nhưng phải trừ điểm C ra chứ!!!!


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: lmthong19 trong 07:37:13 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
EM CAM ON RAT NHIEU, VAY LA DAP AN RA 4


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 09:12:15 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
 %-)

Thực chất của bài toán này, ý của tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với hai nguồn trên đoạn MC, nhưng vì bài toán đó các thầy đưa ra làm học sinh làm nhiều rồi do đó ý tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với C( vì C cũng dao động cùng pha với 2 nguồn) trên đoạn MC.
Đó người ta gọi là cách làm tươi mới vấn đề trong 1 vấn đề cũ.

Vậy nếu hỏi là tìm số điểm dao động cùng pha với 2 nguồn trên MC thì chắc chắn là 5 điểm.
Vậy tại sao hỏi số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC lại là 4 điểm nhỉ ? Sao lại trừ điểm C nhỉ?
( vì điểm C vẫn thỏa mãn đao động có pha là (20[tex]\Pi[/tex]t + K2[tex]\Pi[/tex]) rad

Theo Lâm Nguyễn thì kết quả vẫn là 5 điểm đáp án D.Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: lmthong19 trong 09:44:08 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Vì sao bạn có điều này: AC/(lamda)<=k<=AM/(lamda)
tui chưa hiểu rõ ý của bạn?
Nếu ta làm theo thói quen se ra 5, nhưng vận dụng kiến thức sẽ ra 4


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 11:44:59 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 3: Ba điểm A,B,C trên mặt nc là 3 đỉnh của 1 tam giác đều có cạnh 16 cm trong đó 2 nguồn A và B là 2 nguồn phát sóng có pt u1= u2= 2 cos(20pi t) (cm), sóng truyền trên mặt nc kô giảm và có vận tốc 20 cm/s. M là trung điểm AB. số điểm dao động cùng fa với điểm C trên đoạn MC:
A. 3                 B. 2                    C. 4                     D. 5

EM LAM RA DAP AN  C
*d2-d1=k(lamda)
*d2-d1=-2,14
*d2-d1=-8
Vậy: -8<=k(lamda)<=-2,14
 kết luận: k=-4, -3, -2, -1


SAO DAP AN RA D
XIN QUI THAY CHI GIUP

[/color]

Lời giải của bạn đã sai rồi.
Nếu gọi một điểm S bất kỳ thuộc đoạn MC. Thì ta luôn có d1=d2
Vậy thì mọi điểm S đều thỏa mãn d1-d2=k[tex]\lambda[/tex] với k=0
Vì mọi điểm S thuộc đường trung trực của AB đều dao động với biên độ cực đại mà.Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: milocuame trong 12:34:27 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
%-)

Thực chất của bài toán này, ý của tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với hai nguồn trên đoạn MC, nhưng vì bài toán đó các thầy đưa ra làm học sinh làm nhiều rồi do đó ý tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với C( vì C cũng dao động cùng pha với 2 nguồn) trên đoạn MC.
Đó người ta gọi là cách làm tươi mới vấn đề trong 1 vấn đề cũ.

Vậy nếu hỏi là tìm số điểm dao động cùng pha với 2 nguồn trên MC thì chắc chắn là 5 điểm.
Vậy tại sao hỏi số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC lại là 4 điểm nhỉ ? Sao lại trừ điểm C nhỉ?
( vì điểm C vẫn thỏa mãn đao động có pha là (20[tex]\Pi[/tex]t + K2[tex]\Pi[/tex]) rad

Theo Lâm Nguyễn thì kết quả vẫn là 5 điểm đáp án D
Mình lấy ví dụ thế này thì bạn nghĩ sao nhá
Trong chương trình đấu trường 100, khi bạn chọn đáp án A, người dẫn chương trình hỏi ở phía dưới có bao nhiêu người chọn đáp án A giống bạn, có 4người
không lẽ người dẫn chương trình lại nói: tôi đếm được 4 ng chọn đáp án A giống bạn, cả bạn nữa là có 5ng chọn đáp án A giống bạn à
Mình chọn đáp án C: 4 điểm cùng pha với C trên đoạn MC
Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: nguyen_lam_nguyen81 trong 12:50:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
 %-) %-) %-)

Hi hi ~~~~
Bài toán này hay đấy.
1. Trong đấu trường 100 người gồm
   + 1 người trả lời chính có đáp án là A
   + 4 người trong 100 người trả lời là A


+ Phía dưới có bao nhiêu người có đáp án là A.     
Tức là hỏi số phần tử có đáp án A trong tập hợp 100 người , không chứa tập 1 người nằm ở phía trên.
Và câu trả lời đúng phải là 4.
Nếu trả lời 5 thì là sai.
+ Trong trường quay này có bao nhiêu người trả lời đáp án là A.
Tức là hỏi có bao nhiêu phần tử trong 2 tập
  + Tập 100 người phía dưới.
  + Tập 1 người phía trên trả lời chính.
Câu trả lời đúng lúc này phải là 5.
Nếu trả lời 4 thì là sai.
 Bài toán vui quá!!!!!! Cảm ơn bạn nhé!


Tiêu đề: Trả lời: BAI NAY KI QUA. SAO KI QUA
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 01:32:20 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
%-)

Thực chất của bài toán này, ý của tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với hai nguồn trên đoạn MC, nhưng vì bài toán đó các thầy đưa ra làm học sinh làm nhiều rồi do đó ý tác giả là tìm số điểm dao động cùng pha với C( vì C cũng dao động cùng pha với 2 nguồn) trên đoạn MC.
Đó người ta gọi là cách làm tươi mới vấn đề trong 1 vấn đề cũ.

Vậy nếu hỏi là tìm số điểm dao động cùng pha với 2 nguồn trên MC thì chắc chắn là 5 điểm.
Vậy tại sao hỏi số điểm dao động cùng pha với C trên đoạn MC lại là 4 điểm nhỉ ? Sao lại trừ điểm C nhỉ?
( vì điểm C vẫn thỏa mãn đao động có pha là (20[tex]\Pi[/tex]t + K2[tex]\Pi[/tex]) rad

Theo Lâm Nguyễn thì kết quả vẫn là 5 điểm đáp án D
Mình lấy ví dụ thế này thì bạn nghĩ sao nhá
Trong chương trình đấu trường 100, khi bạn chọn đáp án A, người dẫn chương trình hỏi ở phía dưới có bao nhiêu người chọn đáp án A giống bạn, có 4người
không lẽ người dẫn chương trình lại nói: tôi đếm được 4 ng chọn đáp án A giống bạn, cả bạn nữa là có 5ng chọn đáp án A giống bạn à
Mình chọn đáp án C: 4 điểm cùng pha với C trên đoạn MC


chủ đề hấp dẫn quá nên xin dc chen ngang,
có lẽ bạn mil0cuame diễn giải chưa thật sự chính xác nên bạn lâm nguyễn mới hiểu nhầm
sửa lại thế này nhá
không lẽ người dẫn chương trình lại nói => kô lẽ bạn nói
 :D