Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mystery0510 trong 12:08:41 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5545Tiêu đề: bài tập dao động
Gửi bởi: mystery0510 trong 12:08:41 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động
Gửi bởi: cyberman219 trong 12:18:31 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
file đính kèm
Trước hết, chúng ta thấy Wđ=3/4W và nó đang giảm nên nó sẽ có góc fi=-60 hoặc là 120.
Theo 4 đáp án thì ta chỉ nhận đc là -60 độ => đáp án C hoặc D.
Giờ ta chỉ cần tìm omega nữa
mà ta thấy, từ lúc xuất phát đến lúc động năng bằng 0 tức từ vị trí A/2->A sẽ mất T/6 = 1/6s ->T=1s
=>omega=2pi
Vậy đáp án là D


Tiêu đề: Trả lời: bài tập dao động
Gửi bởi: mystery0510 trong 04:00:34 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
đ/s là A