Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoacomay trong 11:16:25 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5544Tiêu đề: HELP !!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 11:16:25 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Mọi người ơi giúp tớ mấy câu này nha:
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi có một đầu tự do, một đầu gắn với nguồn sóng.Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng trên dây là 15Hz và 21 Hz.Hỏi trong các tần số sau đây tần số nào không thõa mãn điều kiện sóng dừng trên dây?
A: 9Hz       B: 27Hz      C: 39Hz      D: 12hz

Câu 2: Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp AB dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình là u1=u2=acos(40pi.t+pi/6).Hai nguồn đó tác đọng lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18cm . Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=120cm/s.Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cục đại trên đoạn CD và BD lần lượt là bao nhiêu?.

Câu 3: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước.Nếu chỉ dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1=10 phút.Còn nếu chỉ dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2=40 phút.Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là bao lâu?Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi.

Câu 4: Mạch dao động gồm một cuộn đây có độ tự cảm L=20.10^(-6)H, điện trở thuần R=4 ôm, và tụ có điện dung C=2nF.Hiệu điện thế cục đại giữa hai đầu tụ là 5v.Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động là 5v, có điện lượng dự trữ ban đầu là là 30C.Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa là bao nhiêu?.

Câu 5: Một nguồn sáng có công suất 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng lamda=0,597.10^(-6)m tỏa ra đều theo mọi hướng.Hãy xác định khoảng cách xa nhất người còn trông thấy dược nguồn sáng này.Biết rằng mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt trong mỗi giây.Coi đường kính con ngươi vào khoảng 4mm.Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển.

Câu 6:Trong thì nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng  lamda=0,52.10^(-6)m.Thiết bị sử dụng để đo vừa có khả năng phát và thu các xung laze,Biết thời gian kéo dài của xung là 100ns.Tính độ dai mỗi xung.

Câu 7: Động cơ điện xoay chiều một pha  có công suất cơ học 7,5kW.Hiệu suất của động cơ là 80%.Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điiện chạy qua động cơ là 50A.

Câu 8:
Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng m1=0,5kg ,được treo vào một sợi dây không co dãn, khối lượng không đáng kể,có chiều dài l=1m. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. cho g=10m/s^2.Một vật nhỏ có khối lượng m2=0,5kg bay với vận tốc v2=[tex]_\sqrt{10}[/tex]  m/s theo phương nằm ngang va chạm đàn hồi xuyên tâm vào quả cầu m1 đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Vận tốc qua VTCB độ cao và biên độ góc của m1 sau va chạm là bao nhiêu???
 
Câu 9:
một con lắc đơn gồm dây mảnh dài l có gắn vật nặng nhỏ khối lượng m, kéo con lắc ra khỏi VTCB 1 góc [tex]\alpha[/tex]o=0,1rad. rồi thả cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g. Trong quá trình dao động con lắc chịu tác dụng của lực cản có độ lớn Fc không đổi và luôn ngược chiệu chuyển đọng của con lắc. Tìm độ giãm biên độ góc [tex]\Delta \alpha[/tex] của con lắc sau mỗi chu kì dao động. Con lắc thưc hiện số dao động N bằng bao nhiu thì dừng???

thanks mọi người nhiều lắm lắm!!!


 


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:21:41 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Câu 1: Một sợi dây đàn hồi có một đầu tự do, một đầu gắn với nguồn sóng.Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng trên dây là 15Hz và 21 Hz.Hỏi trong các tần số sau đây tần số nào không thõa mãn điều kiện sóng dừng trên dây?
A: 9Hz       B: 27Hz      C: 39Hz      D: 12hz

Để có sóng dừng trên dây chiều dài của dây phải thỏa :
[tex]l=\left(n+\frac{1}{2} \right)\frac{\lambda }{2}=\left(n+\frac{1}{2} \right)\frac{v}{2f}[/tex](1)
Ứng với hai tần số liên tiếp nhau ta có
[tex]l=\left(n+\frac{1}{2} \right)\frac{v}{2f_{1}}=\left(n+1+\frac{1}{2} \right)\frac{v}{2f_{2}}=\frac{v}{2(f_{2}-f_{1})}[/tex](2)
Từ (1) ta có
[tex]\Rightarrow n=\frac{2f.l}{v}-\frac{1}{2}[/tex] (3)
Thay (2) vào (3) ta được :
[tex]n=\frac{f}{f_{2}-f_{1}}-\frac{1}{2}[/tex]
Lần lượt thay các giá trị tần số ta thấy giá trị 12Hz không cho ta kết quả n nguyên . Vậy đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 09:44:42 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Câu 2: Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp AB dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình là u1=u2=acos(40pi.t+pi/6).Hai nguồn đó tác đọng lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18cm . Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=120cm/s.Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cục đại trên đoạn CD và BD lần lượt là bao nhiêu?.

Bước sóng :
[tex]\lambda =\frac{2\pi v}{\omega }=6cm[/tex]
Những điểm dao động với biên độ cục đại thỏa điều kiện :
[tex]d_{2}-d_{1}=k\lambda[/tex] (1)
Xét trên đoạn CD các điểm này phải thỏa :
[tex]BC-AC\leq d_{2}-d_{1} \leq BD-AD[/tex] (2)
Từ (1) và (2) ta có [tex]\frac{a-a\sqrt{2}}{\lambda }\leq k\leq \frac{a\sqrt{2}-a}{\lambda }[/tex]
Thay số ta được kết quả
[tex]-1,2\leq k\leq 1,2[/tex]
k nhận 3 giá trị nguyên nghĩa là có 3 điểm cần tìm
Nếu xét trên đoạn BD ta có điều kiện sau
[tex]0-AB<d_{2}-d_{1} \leq BD-AD[/tex]
Làm tương tự như trên em sẽ thu được kết quả
[tex]-3<k\leq 1,2[/tex]
k nhận 4 giá trị nguyên nghĩa là có 4 điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:02:22 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Câu 4: Mạch dao động gồm một cuộn đây có độ tự cảm L=20.10^(-6)H, điện trở thuần R=4 ôm, và tụ có điện dung C=2nF.Hiệu điện thế cục đại giữa hai đầu tụ là 5v.Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động là 5v, có điện lượng dự trữ ban đầu là là 30C.Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa là bao nhiêu?.

Công suất tỏa nhiệt trên R
[tex]P=RI^{2}=R\frac{U_{0}^{2}}{2Z^{2}_{C}}=\frac{RU^{2}_{0}.C^{2}.\omega ^{2}}{2}=\frac{RU^{2}_{0}.C}{2L}[/tex]
Năng lượng dự trữ của pin :
[tex]A=E.q[/tex]
Thời gian cần tìm
[tex]t=\frac{A}{P}=\frac{2E.q.L}{RU^{2}_{0}.C}[/tex]
Thay số ta tính được 8 h 20 phútTiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 12:13:48 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
câu 9 tớ tính ra [tex]\Delta \alpha = 0,004rad, N=25[/tex]
Câu 7:U=220V
kết quả như vậy có đúng không ?


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:29:31 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Mọi người ơi giúp tớ mấy câu này nha:
Câu 1: Một sợi dây đàn hồi có một đầu tự do, một đầu gắn với nguồn sóng.Hai tần số liên tiếp để có sóng dừng trên dây là 15Hz và 21 Hz.Hỏi trong các tần số sau đây tần số nào không thõa mãn điều kiện sóng dừng trên dây?
A: 9Hz       B: 27Hz      C: 39Hz      D: 12hz
Dây có 1 đàu tự do thỏa mãn sóng dừng:
l=k\frac{\lambda1}{2}=k\frac{v}{2f1} ==> f1=k\frac{v}{2l}
l=(k+1)\frac{\lambda1}{2}=(k+1)\frac{v}{2f1} ==> f2=(k+1)\frac{v}{2l}
==> 6=frac{v}{2l}
tần số thỏa mãn khi : k = \frac{2fl}{v}=f/6 phải là số nguyên ==> f=12HZ

Trích dẫn
Câu 2: Tại mặt nước nằm ngang, có hai nguồn kết hợp AB dao động theo phương thẳng đứng với cùng phương trình là u1=u2=acos(40pi.t+pi/6).Hai nguồn đó tác đọng lên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 18cm . Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước v=120cm/s.Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông.Số điểm dao động với biên độ cục đại trên đoạn CD và BD lần lượt là bao nhiêu?.
Bài này bạn tìm lại trong diễn đàn coi làm nhiều lắm rồi đó.
Trích dẫn
Câu 3: Một ấm điện có hai dây dẫn R1 và R2 để đun nước.Nếu chỉ dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian t1=10 phút.Còn nếu chỉ dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau thời gian t2=40 phút.Nếu dùng cả hai dây mắc song song thì nước sẽ sôi sau thời gian là bao lâu?Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi.
Dây 1: Q1=\frac{U^2}{R1}.600
Dây 2: Q2=\frac{U^2}{R2}.2400
lập tỉ số: ==> R1=4R2
2Day : Q=\frac{U^2}{R1+R2}.t
Lập tỉ số==>2400R2=5R2.t ==> t=2400/5=480(s)
[/quote]

Câu 4: Mạch dao động gồm một cuộn đây có độ tự cảm L=20.10^(-6)H, điện trở thuần R=4 ôm, và tụ có điện dung C=2nF.Hiệu điện thế cục đại giữa hai đầu tụ là 5v.Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta dùng một pin có suất điện động là 5v, có điện lượng dự trữ ban đầu là là 30C.Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa là bao nhiêu?.

Câu 5: Một nguồn sáng có công suất 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng lamda=0,597.10^(-6)m tỏa ra đều theo mọi hướng.Hãy xác định khoảng cách xa nhất người còn trông thấy dược nguồn sáng này.Biết rằng mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt trong mỗi giây.Coi đường kính con ngươi vào khoảng 4mm.Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển.

Câu 6:Trong thì nghiệm đo khoảng cách từ trái đất tới mặt trăng bằng laze người ta đã sử dụng laze có bước sóng  lamda=0,52.10^(-6)m.Thiết bị sử dụng để đo vừa có khả năng phát và thu các xung laze,Biết thời gian kéo dài của xung là 100ns.Tính độ dai mỗi xung.

Câu 7: Động cơ điện xoay chiều một pha  có công suất cơ học 7,5kW.Hiệu suất của động cơ là 80%.Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điiện chạy qua động cơ là 50A.

Câu 8:
Một con lắc đơn gồm một quả cầu khối lượng m1=0,5kg ,được treo vào một sợi dây không co dãn, khối lượng không đáng kể,có chiều dài l=1m. Bỏ qua mọi ma sát và sức cản của không khí. cho g=10m/s^2.Một vật nhỏ có khối lượng m2=0,5kg bay với vận tốc v2=[tex]_\sqrt{10}[/tex]  m/s theo phương nằm ngang va chạm đàn hồi xuyên tâm vào quả cầu m1 đang đứng yên ở vị trí cân bằng. Vận tốc qua VTCB độ cao và biên độ góc của m1 sau va chạm là bao nhiêu???
 
Câu 9:
một con lắc đơn gồm dây mảnh dài l có gắn vật nặng nhỏ khối lượng m, kéo con lắc ra khỏi VTCB 1 góc [tex]\alpha[/tex]o=0,1rad. rồi thả cho nó dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g. Trong quá trình dao động con lắc chịu tác dụng của lực cản có độ lớn Fc không đổi và luôn ngược chiệu chuyển đọng của con lắc. Tìm độ giãm biên độ góc [tex]\Delta \alpha[/tex] của con lắc sau mỗi chu kì dao động. Con lắc thưc hiện số dao động N bằng bao nhiu thì dừng???

thanks mọi người nhiều lắm lắm!!!


 

[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 10:48:49 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Câu 7: Động cơ điện xoay chiều một pha  có công suất cơ học 7,5kW.Hiệu suất của động cơ là 80%.Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điiện chạy qua động cơ là 50A.
giải;
có công suất toàn phần
U.I.cos fi=P cơ học + I^2.R
theo giả thiết hình như còn thiếu R


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:07:02 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
Câu 7: Động cơ điện xoay chiều một pha  có công suất cơ học 7,5kW.Hiệu suất của động cơ là 80%.Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điiện chạy qua động cơ là 50A.
H=7500/UIcos(phi)=0,8 ==> U=220,6(V)
[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:19:04 AM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Trích dẫn
Dây có 1 đàu tự do thỏa mãn sóng dừng:
l=k\frac{\lambda1}{2}=k\frac{v}{2f1} ==> f1=k\frac{v}{2l}
l=(k+1)\frac{\lambda1}{2}=(k+1)\frac{v}{2f1} ==> f2=(k+1)\frac{v}{2l}
==> 6=frac{v}{2l}
tần số thỏa mãn khi : k = \frac{2fl}{v}=f/6 phải là số nguyên ==> f=12HZ
Chỉnh lại một ít nhé k số bán nguyên chứ không phải số nguyên đánh nhầm


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 02:58:09 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
Câu 7: Động cơ điện xoay chiều một pha  có công suất cơ học 7,5kW.Hiệu suất của động cơ là 80%.Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điiện chạy qua động cơ là 50A.
giải;
có công suất toàn phần
U.I.cos fi=P cơ học + I^2.R
theo giả thiết hình như còn thiếu R
đề chỉ có vậy thui bạn.
Từ hiệu suất tớ suy ra công toàn phần vì

[tex]H=\frac{P cơ}{P toàn phần}.100[/tex]

có Ptoàn pần, hệ số công xuất, cường độ dòng điện suy ra U.


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: mystery0510 trong 07:39:57 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011
nếu thế thì dễ quá.thế mà mình cứ phức tapj hoá bài toán


Tiêu đề: Trả lời: HELP !!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:34:07 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2011


Câu 5: Một nguồn sáng có công suất 2W, phát ra ánh sáng có bước sóng lamda=0,597.10^(-6)m tỏa ra đều theo mọi hướng.Hãy xác định khoảng cách xa nhất người còn trông thấy dược nguồn sáng này.Biết rằng mắt còn cảm nhận được ánh sáng khi có ít nhất 80 photon lọt vào mắt trong mỗi giây.Coi đường kính con ngươi vào khoảng 4mm.Bỏ qua sự hấp thụ ánh sáng bởi khí quyển.


Câu 8:

bạn tính số photon
sử dụng công thức [tex]\frac{n_{p}}{4.\pi R^{2}}=\frac{80}{\frac{\pi .d^{2}}4{}}[/tex]
=> R nhé !!!