Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 10:57:33 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5543Tiêu đề: Điện + Tùm lum
Gửi bởi: trankientrung trong 10:57:33 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Câu 1 : Mạch dao động lý tưởng LC . Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 10V cung cấp cho mạch mợt năng lượng [tex] 25 \mu J[/tex] bằng cách nạp điện cho tụ thì dòng điện tức thời trong mạch cứ sau khoảng thời gian [tex] \frac{\pi }{4000} (s) [/tex] lại bằng không . Xác định độ tự cảm cuộn dây .

Câu 2 : Một mạch dao động lý tưởng LC gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp . Mạch đang hoạt động thì ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch bằng nhau , một tụ bị đánh thủng hoàn toàn. Dòng điện cực đại trong mạch sau đó sẽ bằng bao nhiêu lần so với lúc đầu ?

Câu 3 :Tốc độ của tên lửa phải bằng bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng C để người lái sẽ già chậm hơn hai lần so với quan sát viên trên mặt đấy ?


Tiêu đề: Trả lời: Điện + Tùm lum
Gửi bởi: trankientrung trong 09:40:14 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Suất điện động ở đây chính là [tex] U_0 [/tex] hở thầy ?