Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hanx trong 10:53:58 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5542Tiêu đề: bài khó đây! nhào zô nào
Gửi bởi: hanx trong 10:53:58 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Bài 1: đặt vào hai đầu mạch điện AB một HDT xoay chiều biết thứ tự các thành phần trong mạch lần lượt là cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi dk nằm trong đoạn AM, điện trở R nằm trong đoạn MN và tụ điện nằm trong đoạn NB. Đặt vào hai đầu mạch điện để điện áp ổn định. Chỉnh L để cho U(AM)max.Khi đó:
A. điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn so với U(MB) một góc pi/4
B. điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn so với U(MB) một góc pi/2
C. điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn so với U(MB) một góc pi/4
D. điện áp hai đầu đoạn mạch trễ pha hơn so với U(MB) một góc pi/2

Bài 2: trong đoạn mạch RLC (cuộn dây thuần cảm) duy trì điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch cố định. Thay đổi tần số góc [tex]\omega[/tex] của dong điện xoay chiều. Biết các tần số góc làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại và trên cuôn dây cực đại là [tex]\omega[/tex]1 và [tex]\omega[/tex]2. Tính tần số [tex]\omega[/tex] làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở max
A.[tex]\omega \sqrt{[tex]\omega[/tex]1[tex]\omega[/tex]2}[/tex]      B.[tex]\omega[/tex]1[tex]\omega[/tex]2       C.[tex]\omega[/tex]1+[tex]\omega[/tex]2     D. ([tex]\omega[/tex]1+[tex]\omega[/tex]2)/2


Tiêu đề: Trả lời: bài khó đây! nhào zô nào
Gửi bởi: hoacomay trong 11:53:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
"Biết các tần số góc làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại và trên cuôn dây cực đại là [tex]\omega[/tex]1 và [tex]\omega[/tex]2. Tính tần số [tex]\omega[/tex] làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở max"
theo như đề thì tần số góc làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở cực đại là [tex]\omega[/tex] 1 rồi vậy đề bảo tính tần số góc [tex]\omega[/tex] làm cho điện áp hiệu dụng trên điện trở max là sao bạn?????
 


Tiêu đề: Trả lời: bài khó đây! nhào zô nào
Gửi bởi: cu_duoc_ST1 trong 01:34:48 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
1-B (vẽ vec tơ)
2-ko rõ đề.