Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhtu93 trong 08:49:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5539Tiêu đề: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: anhtu93 trong 08:49:48 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Đăt. điện áp xoay chiều vào mạch điện RCL nối tiếp có C thay đổi thì thấy khi C = 10^4/pi và C = 10^-4/2pi (F) thi điện áp hiệu dụng đạet vào tụ C không đổi> Để điên áp hiệu dụng đạt cực đại thì giá trị C là ????
GjUp minh nhA


Tiêu đề: Trả lời: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: milocuame trong 10:22:54 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
c = (c1 + c2)/2


Tiêu đề: Trả lời: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 06:50:33 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
bạn nào pit bài này cm giùm kái công thức trên kai !!!


Tiêu đề: Trả lời: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: anhtu93 trong 10:19:45 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Thế Zc=(Zc1 + Zc2)/2 có đúng không bạn?


Tiêu đề: Trả lời: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: milocuame trong 11:34:20 AM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Thế Zc=(Zc1 + Zc2)/2 có đúng không bạn
1/Zc = (1/Zc1 + 1/Zc2)/2
Chứng minh tương đối dài dòng, bây giờ bạn nhớ công thức cho nhanh


Tiêu đề: Trả lời: caC bAn. Uj jUp'' mjH!!! cAm' On nhju!!!!!
Gửi bởi: hoacomay trong 11:12:03 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
công thứ đó được chứng minh như sau:
theo bài ra ứng với c1 và c2 Thì uc có cùng giá trị nên bạn có:
   Uc1=Uc2

↔(Zc1)^2.[r^2+(Zl-Zc2)^2]=(Zc2)^2.[r^2+(Zl-Zc1)^2]
Từ đây bạn nhân liên hợp rồi đặt thừa số chung biến đổi một hồi có được:
Zc1+Zc2=(2.Zl.Zc1.Zc2)/(r^2+(Zl)^2) (1)

do tụ thay đổi được nên để Ucmax thì

Zc=(r^2+(Zl)^2)/Zl

thay vào 1 ta được :
Zc=(2.Zc1.Zc2)/(Zc1+Zc2)

↔C=(C1+C2)/2

vay do ban  ^-^