Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: trankientrung trong 08:08:42 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5538Tiêu đề: Sóng
Gửi bởi: trankientrung trong 08:08:42 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Một người xách xô nước đi trên đường , mỗi bước dài 50 cm, thực hiện trong 1s . Chu kỳ dao động riệng của nước trong xô là 1s . Người đó đi với vận tốc nào dưới đây thì nước sóng sánh mạnh nhất ?
 A. 1,5km/h                B. 2,8 km/h                     C.1,2km/h                     D. 1,8km/h

Giải thích rõ dùm mình 1 chút nha , xin cám ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng
Gửi bởi: Zitu_Kt trong 08:49:04 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Một người xách xô nước đi trên đường , mỗi bước dài 50 cm, thực hiện trong 1s . Chu kỳ dao động riệng của nước trong xô là 1s . Người đó đi với vận tốc nào dưới đây thì nước sóng sánh mạnh nhất ?
 A. 1,5km/h                B. 2,8 km/h                     C.1,2km/h                     D. 1,8km/h

Giải thích rõ dùm mình 1 chút nha , xin cám ơn !

nước sóng sánh mạnh nhất<=> chu kì dao động riêng của nc= chu kì ngoại lực hay cộng hưởng
mỗi bước dài 50 cm, thực hiện trong 1s <=> 1 bước ứng với 1 [tex]\lambda[/tex]
=> [tex]v= \frac{\lambda }{T}[/tex]= 0,5 m/s
đáp án D bạn