Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: duongbn1993 trong 07:12:14 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5536Tiêu đề: moi nguoi lam ho minh voi
Gửi bởi: duongbn1993 trong 07:12:14 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2011
Cau1: Vât M=400g được gắn vào 1 đầu của 1 lò xo có độ cứng k dao động trên mặt phẳng ngang, bỏ qua ma sát. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng 1 vật mo=100g bắn vào M theo phương ngang với tốc độ Vo=1m/s. Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật M dao động ddieuf hòa, chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo lần lượt là 28cm và 20cm. Chu kì dao động của M và độ cứng K=?
A. T=pi/5 s   k=400N/m
B. T=pi/5 s   k=40N/m
C. T=20pi s   k= 80N/m
D. T=pi/10 s  k=400M/m
Cau2 :Trên mặt  nước có 2 nguồn phát sóng kết hơp S1 S2 cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1cm, cùng pha, cùng tần số 40Hz. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Điểm gần nhất trên đường thẳng S1S2 dao động cùng pha với 2 nguồn
A. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 4cm
B. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 2cm
C.Trong đoạn S1S2 cách nguồn 4cm
D. Trong đoạn S1S2 cách nguồn 2cm


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi lam ho minh voi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:54:36 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011

Cau2 :Trên mặt  nước có 2 nguồn phát sóng kết hơp S1 S2 cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1cm, cùng pha, cùng tần số 40Hz. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Điểm gần nhất trên đường thẳng S1S2 dao động cùng pha với 2 nguồn
A. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 4cm
B. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 2cm
C.Trong đoạn S1S2 cách nguồn 4cm
D. Trong đoạn S1S2 cách nguồn 2cm


Cau2 :Trên mặt  nước có 2 nguồn phát sóng kết hơp S1 S2 cách nhau 12cm, dao động cùng biên độ 1cm, cùng pha, cùng tần số 40Hz. Vận tốc truyền sóng là 2m/s. Điểm gần nhất trên đường thẳng S1S2 dao động cùng pha với 2 nguồn
A. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 4cm
B. Ngoài đoạn S1S2, cách nguồn 2cm
C.Trong đoạn S1S2 cách nguồn 4cm
D. Trong đoạn S1S2 cách nguồn 2cm
Giả sử sóng tại S1 và S2 là u1=u2=cos(40t)
PT u_{1M} do sóng tại S1 truyền đếm M cách S1 là d1: [tex]u_{1M}=cos(40t-\frac{2\pi.d_1}{\lambda})[/tex]
PT u_{2M} do sóng tại S2 truyền đếm M cách S2 là d2: [tex]u_{2M}=cos(40t-\frac{2\pi.d_2}{\lambda})[/tex]
PT u_{M} tại M: [tex]u_{M}=2.cos(\pi.\frac{d_1 - d_2}{\lambda})cos(40t-\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda})[/tex]
TH1 : xét [tex]cos(\pi.\frac{d_1 - d_2}{\lambda})>0[/tex]
- [tex]\Delta \varphi = \pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda}=\frac{12\pi}{5} \neq k2\pi[/tex] vậy phía trong không có vị trí đồng pha.
- Xét bên ngoài :
[tex]|d_2-d_1|=12[/tex]
[tex]\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda}=k2\pi[/tex] nhỏ nhất ứng k=2 ==> d1+d2=20 ==> d2=16, d1=4 hay d1=16, d2=4
TH1 :[tex]cos(\pi.\frac{d_1 - d_2}{\lambda})<0[/tex]
- [tex]\Delta \varphi = \pi+\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda}=\frac{17\pi}{5} \neq k2\pi[/tex] vậy phía trong không có vị trí đồng pha.
- Xét bên ngoài :
[tex]|d_2-d_1|=12[/tex]
[tex]\pi.\frac{d_1+d_2}{\lambda}=(2k-1)\pi[/tex] ==> nhỏ nhất ứng k=2 ==> d1+d2=15 ==> d2=13,5,d1=1,5 hay d2=1,5,d1=13,5.
Tóm lại: trong hai TH điểm gần nhất là điểm ngoài 2 nguồn cách 1 trong hai nguồn là 1,5cm

Mọi người cho ý kiến về cách giải của mình nhé sao lại khác đáp án vậy???


Tiêu đề: Trả lời: moi nguoi lam ho minh voi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:09:27 PM Ngày 19 Tháng Sáu, 2011
Tóm lại: trong hai TH điểm gần nhất là điểm ngoài 2 nguồn cách 1 trong hai nguồn là 1,5cm
Mọi người cho ý kiến về cách giải của mình nhé sao lại khác đáp án vậy???
Thực ra thử lại thấy TH2 loại
Vì ([tex]cos(\pi.\frac{d_1 - d_2}{\lambda})>0[/tex])