Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: romanov trong 09:13:02 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5521Tiêu đề: Mạch LC có khóa K.
Gửi bởi: romanov trong 09:13:02 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở 2 đầu 1 tụ C. Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ ntn?
Đáp án là giảm còn lại 1/4 ban đầu.
Các bạn giải giúp mình vs.
Thanhs nhiều
 :x


Tiêu đề: Trả lời: Mạch LC có khóa K.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:04:43 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở 2 đầu 1 tụ C. Mạch đang hoạt động thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ ntn?
Đáp án là giảm còn lại 1/4 ban đầu.
Các bạn giải giúp mình vs.
Thanhs nhiều
 :x
C1=C2=C, Cb=C/2
- GT Wt=Wd=W/2
-C1=C2=Cb/2 ==> Wd(C1)=Wd(C2)=1/2Wd=1/4W
Khi đóng K 1 tụ mất tác dụng
- W'=1/4W+1/2W=3/4W
Vậy nó giảm đi 1/4W ban đầu thí đúng hơn