Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: zhangguang trong 12:35:31 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5520Tiêu đề: ai giup em bai nay voi
Gửi bởi: zhangguang trong 12:35:31 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
1. Hai tụ điện C1=3C, C2=6C mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng 1/2 giá trị I max, nguoi ta nối tắt C1. HDT cực đại trên tụ C2 của mạch sau đó bằng bao nhiêu.?


Tiêu đề: Trả lời: ai giup em bai nay voi
Gửi bởi: milocuame trong 07:01:48 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
Dang bai ban hoi, tuong tu bai da co tren dien dan
ban tim hieu bai nay, rui lam tuong tu nha
Một mạch dao động gồm cuộn thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khóa K mắc ở hai đầu một tụ C. Mạch đang hoạt động với dòng điện cực đại là I0 thì ta đóng khóa K ngay tại thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Giá trị cực đại của dòng điện trong mạch là
   A. I0 /2      B. I0/2         C. I0       D. 2I0
ngay khi đóng khóa k ta có:
1/2.L.Io^2 = 1/2.Cb.u^2 + 1/2.L.i^2
vì Cb =C/2 và năng lượng từ trường bằng năng lượng điện trường nên(1/2.Cb.u^2 = 1/2.L.i^2)
1/2.L.Io^2 = 2.1/2.C/2.u^2 =>u = Io.căn(L/C)
hiệu điện thế hai đầu một tụ là: u1=u/2 = Io.căn(L/C)/2
năng lượng của một tụ khi đó là: w1 = 1/2.C.u1^2 = 1/8.L.Io^2
năng lượng của từ trường khi đó là: 1/2.L.i^2 =1/2.Cb.u^2 =1/4.L.Io^2
vậy năng lượng của mạch khi đóng khóa k là ( một tụ bị loại)
w' = w1 +1/2.L.i^2 =3/8.L.Io^2 ( khi đó ta có một mạch LC với năng lượng ban đầu là 3/8.L.Io^2)
mà năng lượng: w' =1/2.L.Io'^2 =>Io'^2 =Io.căn3/2


Tiêu đề: Trả lời: ai giup em bai nay voi
Gửi bởi: zhangguang trong 09:16:34 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
đáp án là (căn 6)/2! có ai ra thì chỉ mình với


Tiêu đề: Trả lời: ai giup em bai nay voi
Gửi bởi: vinh_kid1412 trong 10:52:28 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
1. Hai tụ điện C1=3C, C2=6C mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng 1/2 giá trị I max, nguoi ta nối tắt C1. HDT cực đại trên tụ C2 của mạch sau đó bằng bao nhiêu.?
do mắc nối tiếp nên mình quy về dien luong (vi mac noi tiep dien luong qua các tụ bằng nhau)
từ dữ kiện ta tính được C bộ = 2C , Qo=6C, W=1/2*Qo^2/C bộ= 9W
khi I=Io/2 suy ra q=can3/2 Qo= 3can3 C
khi nối tắt C1 thì mất năng lượng mất bới C1 ,  W mất = 1/2*q^2/c1= 9/2 W
vậy năng lượng còn lại W' =W-W mất =  9/2 W
 lức này năng lượng điện sẽ chuyển hết vào C2 suy ra  W'=1/2*C2*U^2 suy ra U=can6/2


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: ai giup em bai nay voi
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:55:50 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2011
1. Hai tụ điện C1=3C, C2=6C mắc nối tiếp. Nối hai đầu bộ tụ với pin có E= 3V để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng 1/2 giá trị I max, nguoi ta nối tắt C1. HDT cực đại trên tụ C2 của mạch sau đó bằng bao nhiêu.?
- i=Io/2 ==> Wt=1/4W ==> Wd=3/4W mà C1=3C trong khi đó Cb=2C ==> Wd1=2/3Wd=1/2W
- khi ngắt C2 ==> mạch dao động với W'=1/4W+1/2W=3/4W ==> 1/2C1Uo'^2=3/4(1/2Cb.Uo^2) ==> Uo'^2=Uo^2/2
Xin lỗi mọi người nối tắt C1
- i=Io/2 ==> Wt=1/4W ==> Wd=3/4W mà C2=6C trong khi đó Cb=2C ==> Wd2=1/3Wd=1/4W
- khi ngắt C1 ==> mạch dao động với W'=1/4W+1/4W=1/2W ==> [tex]\frac{1}{2}.6C.U_{20}^2=\frac{1}{2}.2C.U_0^2[/tex]
==> [tex]U_{20}=\frac{U_0}{\sqrt{6}}=\sqrt{6}/2[/tex]